kesowo kesowo bip
 
 

Artykuł archiwalny

print

2010-05-13 13:14:02

Zasady zachowania się


ZASADY 

ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI W SYTUACJACH 

NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ


I. NA SYGNAŁ ALARMU O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU  ŚRODOWISKA:                

1. Nie zbliżać się  do rejonu katastrofy lub awarii.                     

2. Przebywając na terenie otwartym:   

    - opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach radiowych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłośniające. 

3. Przebywając w obiektach (mieszkanie, biuro, sklep) lub samochodach ( z radioodbiornikiem): 

    - włączyć odbiornik radiowy na pasmo jednej z lokalnych rozgłośni; 

    - wysłuchać nadanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji; 

    - bezwzględnie zastosować się do przekazanych poleceń.


II.W PRZYPADKU WYCZUCIA ZAPACHU ŚRODKÓW TOKSYCZNYCH LUB NA SYGNAŁ ALARMU O SKAŻENIACH:   

1. Przebywając na terenie otwartym: 

     - zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy lub pary); 

     - opuścić zagrożony teren lub rejon (prostopadle do kierunku wiatru) 

        albo 

     - udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych, gdzie się         schronić (najlepiej na wyższych kondygnacjach). 

 2. Przebywając w pomieszczeniach (mieszkaniach): 

     - pozostać w nich, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne; 

     - włączyć odbiornik radiowy na pasmo jednej z lokalnych rozgłośni i zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń mogą one być przekazywane również przez inne urządzenia); 

     - do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon, ręcznik itp.; 

     - wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia) oraz ugasić wszystkie płomienie; 

     - zachować spokój, podporządkować się zaleceniom władz administracyjnych. 

 3. Przebywając w obiektach użyteczności publicznej (zakładzie pracy): 

     - stosować się do poleceń kierownictwa, które działa zgodnie z ustaleniami zawartymi  w pkt. 2 i obowiązującą instrukcją.

Informacje o artykule

Autor: Anna Pogorzelczyk
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 13.05.2010 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2010 12:15
Liczba wyświetleń: 729

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zasady zachowania się 13.05.2010 12:14 Grzegorz Urowski
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI