kesowo kesowo bip
 
 
print

2010-05-26 11:39:56

„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy


Doświadczasz przemocy domowej i szukasz  wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer

 

0 801 12 00 02

 

by skontaktować  się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od działań przemocowych. 


Można korzystać  również z porad konsultantów bezpłatnego Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia” o zasięgu wojewódzkim - czynny codziennie w godz. 17.oo – 21.oo - numer

 

0 800 154 030  


„Niebieska Linia” już od 15 lat działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z pomocy specjalistów dyżurujących przy telefonie  korzysta ponad 10 tys. osób rocznie.  Telefoniści „Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory ponad 150 tysięcy konsultacji.


Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla siebie i dzieci.  Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy skierowanej na nią samą lub na dziecko. 


Według badań  co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek z form przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast co dziewiąty (11%) doświadczał jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Badanie przeprowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2008 roku  wykazało, że zdecydowana większość (ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie miała związek z alkoholem. 


Na terenie gminy Kęsowo, jeśli doświadczyłeś przemocy lub byłeś świadkiem przemocy, jest również możliwość zgłaszania  tego faktu. Można o tym informować Policję na alarmowy numer telefonu,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - telefon 52 3344133 ( w godz. pracy. Można zgłaszać się również do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 0 52 3344091 (w godz. pracy).  

Informacje o artykule

Autor: Anna Pogorzelczyk
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 26.05.2010 10:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5973

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI