kesowo kesowo bip
 
 
print

2015-09-23 09:13:04

Konsultacje społeczne programu współpracy gminy kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku


Wójt Gminy Kęsowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie w okresie od 23 września 2015 roku do 2 października 2015 do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu programu współpracy na rok 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program określa cele, zasady i formy współpracy gminy kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. przedstawia on priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem w/w współpracy.

Uwagi prosimy przesłać pisemnie na adres: Urząd Gminy Kęsowo ul.Główna 11 89-506 Kęsowo lub drogą mailową na adres: kesowo@kesowo.pl do dnia 2 października 2015 roku.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz_zgloszeniowy..pdf 2015-09-23 09:13:13 Urowski Grzegorz
załącznik Ogloszenie.pdf 2015-09-23 09:13:17 Urowski Grzegorz
załącznik Projekt_uchwaly.pdf 2015-09-23 09:13:20 Urowski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Monika Trzeciak
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 23.09.2015 08:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 858

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI