kesowo kesowo bip
 
 
print

2016-06-15 08:08:00

Rejestr Instytucji Kultury


W związku z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) udostępniamy Państwu Rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Kęsowo.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kęsowo.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Wójt Gminy Kęsowo prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem urzędowym osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się do wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ksiega_rejestrowa.doc 2016-06-15 08:08:13 Urowski Grzegorz
załącznik rejestr_instytucji_kultury.doc 2016-06-15 08:08:18 Urowski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor: Elwira Czerwińska
Zredagował(a): Grzegorz Urowski
Data powstania: 15.06.2016 07:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2736

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI