kesowo kesowo bip
 
 

2016-07-19 14:57:05

Decyzja Nr 6220.6.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-06-23 15:27:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22.06.2016


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęsowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiennego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo. więcej...

2016-06-16 09:09:09

Ogłoszenie


o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kęsowo na lata 2016-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2016-05-23 07:39:22

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.05.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-05-09 13:59:53

Postanowienie z dnia 09.05.2016 r.


w sprawie odstąpienia od obowiązku oddziaływania na środowisko więcej...

2016-05-04 10:34:34

Decyzja Nr 6220.6.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-04-14 12:53:08

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-04-14 12:52:43

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-04-14 12:52:15

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-04-12 14:03:18

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12.04.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2016-04-05 12:04:59

Postanowienie z dnia 31.03.2016 r.


w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w związku z wnioskiem Gminy Kęsowo więcej...

2016-03-31 10:01:01

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-03-31 10:00:26

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-03-24 11:33:44

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-03-24 11:33:20

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-03-24 11:32:50

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-03-24 11:32:21

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-03-24 11:31:58

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-03-24 11:31:31

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-03-24 11:29:08

Decyzja Nr 6220.12.2016


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2016-03-18 13:58:52

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.03.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2016-03-17 14:36:58

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.03.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2016-03-16 14:22:49

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.03.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2016-03-16 14:22:18

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.03.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2016-03-16 13:23:02

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.03.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2016-03-16 13:22:37

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.03.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2016-03-16 13:22:02

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.03.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2016-03-14 14:06:31

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08.03.2016 r.


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny z oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęsowo więcej...

2016-03-14 10:58:41

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14.03.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-03-03 13:11:23

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-03-03 13:10:50

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-02-29 11:05:15

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-02-29 11:04:50

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-02-29 11:04:25

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-02-29 11:03:57

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-02-25 15:21:07

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-02-25 15:20:37

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-02-25 15:20:06

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-02-22 12:56:45

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2016-02-22 12:55:52

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.02.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2016-02-02 11:36:27

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.02.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-02-02 11:35:32

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 02.02.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-01-28 11:21:10

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28.01.2016 r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu więcej...

2016-01-25 10:42:05

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22.01.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-01-25 10:41:29

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22.01.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-01-25 10:09:38

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22.01.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-01-25 10:08:48

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22.01.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-01-21 13:24:02

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.01.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-01-21 13:23:30

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.01.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-01-21 13:22:52

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.01.2016 r.


Raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2016-01-07 11:59:13

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 05.01.2016 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-12-29 08:18:44

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28.12.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-12-29 08:18:16

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28.12.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-12-29 08:17:38

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28.12.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-12-08 10:02:37

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8.12.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-12-08 10:01:44

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 8.12.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-12-04 13:12:30

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.12.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-12-04 13:11:49

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.12.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-12-04 13:10:54

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.12.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-12-04 13:09:49

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4.12.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-11-19 10:38:30

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.11.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-11-19 10:36:38

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 19.11.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-11-17 12:00:34

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17.11.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-11-17 08:56:44

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16.11.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-11-09 14:07:53

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9.11.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-11-09 14:06:23

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9.11.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-11-03 10:50:51

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 3.11.2015 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych. więcej...

2015-10-21 15:15:33

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.10.2015 r


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2015-10-13 15:18:36

Decyzja Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 października 2015 r.


zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2015-08-25 12:40:30

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25.08.2015 r


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2015-08-03 12:23:23

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 03.08.2015 r


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2015-07-06 09:20:33

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06.07.2015 r


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2015-01-08 10:35:33

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08.01.2015 r


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2014-09-26 10:20:27

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 26.09.2014 r


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2014-01-21 14:55:19

Decyzja Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 stycznia 2014 r.


w sprawie: odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia więcej...

2013-12-11 14:18:40

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11 grudnia 2013 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2013-11-04 09:35:44

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 listopada 2013 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2013-10-31 14:59:36

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31 października 2013 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych więcej...

2013-05-14 13:20:07

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 maja 2013 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych więcej...

2012-08-03 10:29:48

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 2 sierpnia 2012 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych więcej...

2011-11-25 08:13:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2011-08-22 13:57:32

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22 sierpnia 2011 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych więcej...

2011-07-14 14:14:58

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14 lipca 2011 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych więcej...

2011-06-30 13:41:12

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych więcej...

2011-05-11 11:19:17

Decyzja Nr 6220.IV.2011


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2011-05-11 11:13:58

Decyzja Nr 6220.III.2011


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2011-05-11 11:13:17

Decyzja Nr 6220.I.2011


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2011-04-07 10:57:11

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 kwietnia 2011 r.


raport z oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2011-03-11 11:50:38

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08 marca 2011 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych więcej...

2011-03-11 11:50:05

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08 marca 2011 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych więcej...

2011-03-11 11:49:38

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08 marca 2011 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania więcej...

2011-03-11 11:48:58

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 08 marca 2011 r.


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych więcej...

2011-03-09 12:16:20

Decyzja Nr 6220.1.2011


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2011-01-20 11:05:31

Obwieszczenie Wójta Gminy


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych. więcej...

2011-01-20 11:04:54

Obwieszczenie Wójta Gminy


w sprawie: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyji środowiskowych. więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI