kesowo kesowo bip
 
 

2011-01-14 14:53:49

Uchwała Nr. III/14/2010 dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2011rok więcej...

2011-01-14 14:52:11

Uchwała Nr. III/13/2010 dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2011-01-14 14:50:24

Uchwała Nr. III/12/2010 dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kęsowo więcej...

2011-01-14 14:47:14

Uchwała Nr. III/11/2010 dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Gminy Kęsowo więcej...

2011-01-14 14:44:55

Uchwała Nr. III/10/2010 dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania więcej...

2011-01-14 14:42:53

Uchwała Nr. III/9/2010 dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozpoznawania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2011" więcej...

2011-01-14 14:10:42

Uchwała Nr. III/8/2010 dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2014 więcej...

2011-01-14 13:51:08

Uchwała Nr. III/7/2010 dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na 2011 r. więcej...

2011-01-14 13:38:04

Uchwała Nr. II/6/2010 dnia 30 grudnia 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gmina na 2010 r. więcej...

2011-01-14 13:21:37

Uchwała Nr. II/5/2010 dnia 3 grudnia 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gmina na 2010 r. więcej...

2011-01-14 13:06:00

Uchwała Nr. I/4/2010 dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2011-01-14 12:54:17

Uchwała Nr. I/3/2010 dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kęsowo więcej...

2011-01-14 12:53:01

Uchwała Nr. I/2/2010 dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie: wyboru Zastępców przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2011-01-14 12:51:28

Uchwała Nr. I/1/2010 dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2011-01-14 12:38:28

Uchwała Nr. XLII/254/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gmina na 2010 r. więcej...

2011-01-14 12:37:51

Uchwała Nr. XLII/253/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Tuchółka w Gminie Kęsowo więcej...

2011-01-14 12:29:22

Uchwała Nr. XLII/252/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: przyjęcia zasad udzielania częściowej refundacji kosztów czesnego dla nauczycieli szkół dla których Gmina Kęsowo jest organem założycielskim więcej...

2011-01-14 12:15:48

Uchwała Nr. XLII/251/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gmina na 2010 r. więcej...

2011-01-14 11:56:01

Uchwała Nr. XLII/250/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2011-01-14 11:50:07

Uchwała Nr. XLII/249/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów więcej...

2011-01-14 11:45:54

Uchwała Nr. XLII/248/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz mienia komunalnego Gminy Kęsowo więcej...

2011-01-14 11:44:02

Uchwała Nr. XLII/247/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kęsowo więcej...

2011-01-14 11:39:06

Uchwała Nr. XLII/246/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania więcej...

2011-01-14 11:33:18

Uchwała Nr. XLII/245/2010 dnia 28 października 2010 roku


zmieniająca Uchwałę Nr VI/30/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 roku. więcej...

2011-01-14 11:31:56

Uchwała Nr. XLII/244/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Jeleńcz, Kęsowo, Wieszczyce, Żalno więcej...

2011-01-14 11:27:52

Uchwała Nr. XLII/243/2010 dnia 28 października 2010 roku


w sprawie: uchwalenia programu współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie więcej...

2010-10-05 13:17:03

Uchwała Nr. XLI/242/2010 dnia 16 września 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-10-05 13:16:07

Uchwała Nr. XLI/241/2010 dnia 16 września 2010 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Kęsowo więcej...

2010-10-05 13:14:56

Uchwała Nr. XLI/240/2010 dnia 16 września 2010 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2010-10-05 13:13:53

Uchwała Nr. XLI/239/2010 dnia 16 września 2010 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2010-10-05 13:12:58

Uchwała Nr. XLI/238/2010 dnia 16 września 2010 roku


w sprawie: zmiany nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Kęsowo więcej...

2010-10-05 13:11:13

Uchwała Nr. XLI/237/2010 dnia 16 września 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Jeleńcz w gminie Kęsowo więcej...

2010-10-05 13:09:48

Uchwała Nr. XLI/236/2010 dnia 16 września 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Drożdzienica, Kęsowo i Przymuszewo w gminie Kęsowo więcej...

2010-10-05 13:07:30

Uchwała Nr. XLI/235/2010 dnia 16 września 2010 roku


w sprawie: Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu "Borowiacy w labiryntach wiedzy" więcej...

2010-07-21 11:55:07

Uchwała Nr. XL/234/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu więcej...

2010-07-21 11:50:55

Uchwała Nr. XL/233/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-07-21 11:37:58

Uchwała Nr. XL/232/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Nowe Żalno w gminie Kęsowo więcej...

2010-07-21 11:37:01

Uchwała Nr. XL/231/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Pamiętowo w gminie Kęsowo więcej...

2010-07-21 11:36:22

Uchwała Nr. XL/230/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Żalno w gminie Kęsowo więcej...

2010-07-21 11:33:16

Uchwała Nr. XL/229/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kęsowo, Przymuszewo, Pamiętowo i Drożdzienica w gminie Kęsowo więcej...

2010-07-21 11:13:08

Uchwała Nr. XL/228/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Kęsowo i Przymuszewo w gminie Kęsowo więcej...

2010-07-21 11:11:12

Uchwała Nr. XL/227/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Obrowo w gminie Kęsowo więcej...

2010-07-21 11:09:18

Uchwała Nr. XL/226/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Jeleńcz w gminie Kęsowo więcej...

2010-07-21 11:07:10

Uchwała Nr. XL/225/2010 dnia 9 lipca 2010 roku


w sprawie: zawarcia Porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w gminie Kęsowo więcej...

2010-06-22 12:30:25

Uchwała Nr. XXXIX/224/2010 dnia 17 czerwca 2010 roku


w sprawie: pomocy powodzianom więcej...

2010-06-22 12:28:13

Uchwała Nr. XXXIX/223/2010 dnia 17 czerwca 2010 roku


w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2010-06-22 12:24:39

Uchwała Nr. XXXVIII/222/2010 dnia 25 maja 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-06-22 12:23:46

Uchwała Nr. XXXVIII/221/2010 dnia 25 maja 2010 roku


w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej więcej...

2010-06-22 12:20:27

Uchwała Nr. XXXVIII/220/2010 dnia 25 maja 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r. więcej...

2010-06-22 12:19:28

Uchwała Nr. XXXVIII/219/2010 dnia 25 maja 2010 roku


w sprawie: zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2010-06-22 12:15:42

Uchwała Nr. XXXVIII/218/2010 dnia 25 maja 2010 roku


w sprawie: zawarcia Porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w gminie Kęsowo więcej...

2010-06-22 12:13:41

Uchwała Nr. XXXVIII/217/2010 dnia 25 maja 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kęsowo Projektu w ramach POKL Prorytet IX. Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" oraz pełnienia przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora więcej...

2010-04-30 11:01:19

Uchwała Nr. XXXVII/216/2010 dnia 22 kwietnia 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2010-04-30 10:46:32

Uchwała Nr. XXXVII/215/2010 dnia 22 kwietnia 2010 roku


w spawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za 2009 r. więcej...

2010-04-30 10:24:17

Uchwała Nr. XXXVII/214/2010 dnia 22 kwietnia 2010 roku


w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy więcej...

2010-04-30 10:12:38

Uchwała Nr. XXXVII/213/2010 dnia 22 kwietnia 2010 roku


w sprawie: realizacji inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania więcej...

2010-04-30 09:21:13

Uchwała Nr. XXXVII/212/2010 dnia 22 kwietnia 2010 roku


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu więcej...

2010-04-30 09:11:38

Uchwała Nr. XXXVII/211/2010 dnia 22 kwietnia 2010 roku


w sprawie: przystąpienia Gminy Kęsowo do partnerstwa na rzecz realizacji projektu związanego z budową sieci szerokopasmowej w gminach powiatu tucholskiego więcej...

2010-04-30 09:04:10

Uchwała Nr. XXXVI/210/2010 dnia 11 marca 2010 roku


w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kęsowo więcej...

2010-04-30 08:56:21

Uchwała Nr. XXXVI/209/2010 dnia 11 marca 2010 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli więcej...

2010-04-30 08:51:53

Uchwała Nr. XXXVI/208/2010 dnia 11 marca 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-04-30 08:18:52

Uchwała Nr. XXXVI/206/2010 dnia 11 marca 2010 roku


w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku więcej...

2010-02-09 14:28:48

Uchwała Nr. XXXV/206/2010 dnia 28 stycznia 2010 roku


w sprawie: przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2010 rok więcej...

2010-02-09 14:25:16

Uchwała Nr. XXXV/205/2010 dnia 28 stycznia 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-02-09 14:14:15

Uchwała Nr. XXXV/204/2010 dnia 28 stycznia 2010 roku


w sprawie: zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kęsowo, Piastoszyn więcej...

2010-02-09 14:07:36

Uchwała Nr. XXXV/203/2010 dnia 28 stycznia 2010 roku


w sprawie: przyjęcia Gminnego programy aktywności lokalnej na lata 2010 - 2013 więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI