kesowo kesowo bip
 
 

2011-02-16 12:05:41

Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2011-01-12 08:51:39

Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 grudnia 2010 r


w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego więcej...

2011-01-12 08:49:39

Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 grudnia 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych ustnych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2011-01-12 08:48:11

Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 grudnia 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2011-01-12 08:42:47

Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 grudnia 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piastoszynie" więcej...

2011-01-12 08:39:26

Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 grudnia 2010 r


w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kęsowo w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym więcej...

2011-01-12 08:37:09

Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 listopada 2010 r


w sprawie: utworzenia w gminie Kęsowo zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny więcej...

2011-01-12 08:34:22

Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 listopada 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2011-01-12 08:30:38

Zarządzenie Nr 73/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 listopada 2010 r


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2011-01-11 15:21:16

Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 listopada 2010 r


w sprawie: składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego więcej...

2011-01-11 14:29:21

Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 listopada 2010 r


w sprawie: zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Kęsowo więcej...

2011-01-11 14:03:23

Zarządzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 października 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2011-01-11 13:59:48

Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 października 2010 r


w sprawie: powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Kęsowo, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej...

2011-01-11 13:47:49

Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 października 2010 r


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w obiektach komunalnych więcej...

2010-10-14 08:26:00

Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 października 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-10-14 08:24:02

Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2010-10-08 10:23:42

Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2010 r


zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo nr. 52/10 z dnia 16 sierpnia 2010 roku więcej...

2010-10-08 10:22:30

Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2010 r


w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości więcej...

2010-10-08 10:21:14

Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-10-05 13:28:22

Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 września 2010 r


w sprawie: wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 euro więcej...

2010-10-05 13:26:11

Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 września 2010 r


w sprawie: korekty zarządzenia nr 51 z dnia 16 sierpnia 2010 r. więcej...

2010-09-23 08:53:01

Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 września 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dla Straży Gminnej w Kęsowie fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradaru) więcej...

2010-09-23 08:21:55

Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 września 2010 r


w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2010-09-15 13:32:13

Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2010 r


w sprawie: wprowadzenia procedury ustalającej zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących realizacji Projektu:"Bory Tucholskie w labiryntach natury" - wzmocnienie pozycji Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasady przyrodnicze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który Gmina Kęsowo realizuje jako Partner więcej...

2010-09-15 13:25:19

Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2010 r


w sprawie: korekty zarządzenia nr 51 z dnia 16 sierpnia 2010 r. więcej...

2010-09-15 13:22:58

Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 września 2010 r


w sprawie: wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Kęsowo" więcej...

2010-09-15 13:20:54

Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 września 2010 r


w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia epizodów na szczeblu gminnym ćwiczenia wojewódzkiego pod kryptonimem "Bory 2010" więcej...

2010-09-15 13:16:59

Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 września 2010 r


w sprawie: organizacji i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Bory 2010" w dniu 02.09.2010 r. więcej...

2010-09-15 13:12:02

Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 września 2010 r


w sprawie: korekty zarządzenia 47 z dnia 10 sierpnia 2010 r. więcej...

2010-09-15 12:51:38

Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 sierpnia 2010 r


w sprawie: powołania Zespołu do Spraw Zarządzania Projektem "Bory Tucholskie - w labiryntach natury" - wzmocnienie pozycji Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej więcej...

2010-09-15 12:48:01

Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 sierpnia 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-09-15 12:43:08

Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 sierpnia 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dla Straży Gminnej w Kęsowie fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradaru) więcej...

2010-09-15 12:36:30

Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 sierpnia 2010 r


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. więcej...

2010-09-15 12:34:03

Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 sierpnia 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaciągnięcie w 2010 r. kredytu długoterminowego w wysokości 827 825,96 PLN z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno (I etap) współfinansowanego przez Gminę Kęsowo na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tucholskim więcej...

2010-09-15 12:24:15

Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 sierpnia 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-08-05 15:12:10

Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 lipca 2010 r


zmieniające Zarządzenia Wójta Gminy Kęsowo Nr 3/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku więcej...

2010-08-05 15:09:22

Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 lipca 2010 r


w sprawie: powołania Komisji do roztrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - aplikant Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2010-08-05 15:04:19

Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 lipca 2010 r


w sprawie: konkursu na stanowisko - aplikanta Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2010-08-05 14:51:56

Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lipca 2010 r


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Kęsowo więcej...

2010-07-15 13:54:54

Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r. więcej...

2010-07-15 13:52:12

Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2010 r


w sprawie: ogłoszenia konkursu pn. "Najpiękniejsza Zagroda i Najpiękniejsza Zagroda" więcej...

2010-07-15 13:47:20

Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2010 r


w sprawie: odwołania członka komisji wyborczej więcej...

2010-07-15 13:45:04

Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Kęsowie" więcej...

2010-07-15 13:41:50

Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 czerwca 2010 r


w sprawie: zasad organizacji i wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych więcej...

2010-06-29 13:19:06

Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 czerwca 2010 r


w sprawie: powołania członka obwodowej komisji wyborczej więcej...

2010-06-29 13:18:02

Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 czerwca 2010 r


w sprawie: odwołania członka obwodowej komisji wyborczej więcej...

2010-06-29 13:16:28

Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2010 r


w sprawie: zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2010-06-29 13:12:28

Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2010 r


w sprawie: wprowadzenia zasad dotyczących opracowania, wdrożenia i monitorowania Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kęsowo, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Gminę oraz powołania Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej więcej...

2010-06-29 13:09:25

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2010 r


w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej więcej...

2010-06-29 13:08:22

Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2010 r


w sprawie: zasad rejestrowania umów w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2010-06-29 13:07:13

Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2010 r


w sprawie: zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2010-06-29 13:05:50

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2010 r


w sprawie: zasad planowania szkoleń w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2010-06-29 13:04:17

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2010 r


w sprawie: zasad i trybu wyznaczania celów Urzędu Gminy w Kęsowie, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia więcej...

2010-06-29 13:01:32

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2010 r


w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2010-06-29 12:09:33

Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 czerwca 2010 r


w sprawie: wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2010-06-29 12:05:26

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 maja 2010 r


w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa i Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Kęsowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Kęsowo więcej...

2010-06-29 12:03:19

Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 maja 2010 r


w sprawie: rozszerzenie polityki rachunkowości więcej...

2010-06-29 12:01:58

Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 maja 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych ustnych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2010-05-31 09:15:38

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 maja 2010 r


w sprawie: powołania Komisji do roztrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - Komendant Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2010-05-31 09:13:13

Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 maja 2010 r


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej więcej...

2010-05-24 15:06:42

Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 maja 2010 r


w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2010-05-24 10:05:54

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 maja 2010 r


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Kesowo więcej...

2010-05-24 10:04:02

Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 maja 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-04-28 11:52:08

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 kwietnia 2010 r


w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych więcej...

2010-04-19 15:13:10

Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 marca 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-04-19 15:12:04

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 marca 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranizconego na: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Orlik 2012"" więcej...

2010-04-19 15:10:40

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 marca 2010 r


zmieniające Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 listopada 2009 r. więcej...

2010-04-19 15:08:41

Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 marca 2010 r


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej w ramach organizowanego konkursu na plakat pt. "Obrona Cywilna Wokół Nas - Alarm! - Każdy wie jak zachować się" więcej...

2010-04-19 15:05:13

Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 marca 2010 r


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2010-04-19 14:19:16

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 marca 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranizconego na: "Wykonanie przebudowy oraz remontów dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 12 lat" więcej...

2010-04-19 14:12:01

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 marca 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego (aukcji) na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2010-04-19 14:09:50

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 marca 2010 r


w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Wieszczyce więcej...

2010-04-19 14:07:51

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 marca 2010 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. więcej...

2010-04-19 14:05:34

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 marca 2010 r


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu z wykonania budżetu za 2009 r. więcej...

2010-04-19 14:04:38

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 marca 2010 r


w sprawie: powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kęsowo więcej...

2010-04-19 14:01:24

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 lutego 2010 r


w sprawie: ustalenia składek za pozyskanie drewna opałowego więcej...

2010-02-24 14:46:26

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 lutego 2010 r


w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Kesowie więcej...

2010-02-24 14:44:34

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 lutego 2010 r


w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 2/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie nr 1 i nr 2 więcej...

2010-02-19 14:54:43

Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lutego 2010 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranizconego na: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piastoszyn - Grochowo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Piastoszyn" i "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piastoszynie o pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz garaż ochotniczej straży pożarnej w Piastoszynie" więcej...

2010-02-19 13:57:14

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lutego 2010 r


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie nr 1 i nr 2 więcej...

2010-02-09 15:04:00

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 lutego 2010 r


w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI