kesowo kesowo bip
 
 

2012-01-17 11:42:36

Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2012-01-03 10:06:48

Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 grudnia 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Kęsowo" więcej...

2012-01-03 10:04:29

Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 grudnia 2011 r


w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2012-01-03 10:02:12

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 grudnia 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2012-01-03 09:59:00

Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 grudnia 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Kęsowie" więcej...

2012-01-03 09:56:24

Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 grudnia 2011 r


w sprawie: powołania Komisji do dokonania przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności więcej...

2012-01-03 09:52:40

Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 listopada 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-12-05 14:15:53

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 listopada 2011 r


w sprawie: opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Gminy Kęsowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" więcej...

2011-11-25 08:37:53

Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 listopada 2011 r


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt. "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo". więcej...

2011-11-25 08:33:36

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 listopada 2011 r


w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Kęsowie więcej...

2011-11-25 08:31:07

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 listopada 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych i ograniczonych ustnych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2011-11-25 08:29:00

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 listopada 2011 r


w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy aplikantów w Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2011-11-25 08:27:04

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 2 listopada 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-11-02 13:22:39

Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 października 2011 r


w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Pamiętowo więcej...

2011-11-02 13:18:46

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 października 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-11-02 13:17:10

Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 października 2011 r


w sprawie: konkursu na dwa stanowiska pracy - aplikantów Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2011-11-02 13:15:14

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 października 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-11-02 12:59:12

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 października 2011 r


w sprawie: organizacji i udziału w przeprowadzeniu powiatowego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 21.10.2011 r. więcej...

2011-11-02 12:56:48

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-11-02 12:54:10

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 września 2011 r


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2011-09-19 12:54:07

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 września 2011 r


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2011-09-19 12:49:37

Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 września 2011 r


w sprawie: instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2011-09-15 13:20:49

Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 września 2011 r


w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2011-09-15 13:17:35

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 września 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-09-15 13:13:49

Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 sierpnia 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-09-15 13:11:22

Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 sierpnia 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego (aukcji) na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Kesowo więcej...

2011-09-15 13:07:13

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 sierpnia 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Na dostawę energii elektrycznej" więcej...

2011-09-15 13:05:41

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 sierpnia 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizacji drogi rolniczego użytkowania w miejscowości Grochowo" więcej...

2011-08-18 14:53:42

Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 sierpnia 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego (aukcji) na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2011-08-18 14:51:42

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 sierpnia 2011 r


w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2011-08-18 14:49:38

Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 sierpnia 2011 r


w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2011-08-18 14:48:01

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 sierpnia 2011 r


w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego więcej...

2011-08-18 14:46:37

Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 08 sierpnia 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-08-18 14:41:42

Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 08 sierpnia 2011 r


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu więcej...

2011-08-18 14:39:19

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lipca 2011 r


w sprawie: powołania zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2011-08-18 14:32:41

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lipca 2011 r


w sprawie: wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2011-08-18 14:30:37

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lipca 2011 r


w sprawie: wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2011-08-18 14:25:55

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lipca 2011 r


w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń w obiektach komunalnych więcej...

2011-08-18 09:13:50

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 lipca 2011 r


w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2011-2022 więcej...

2011-08-18 09:12:16

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2011 r


w sprawie: wprowadzenia procedury ustalającej zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących realizacji Projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kęsowie" Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. więcej...

2011-08-18 08:51:14

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2011 r


w sprawie: wprowadzenia procedury ustalającej zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących realizacji projektu "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Kęsowo" - Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion więcej...

2011-08-18 08:44:20

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-08-18 08:41:01

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 czerwca 2011 r


w sprawie: ogłoszenia gminnego konkursu pn. "Najpiękniejsza Zagroda i Najpiękniejsza Posesja" więcej...

2011-06-30 11:14:28

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 maja 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-06-30 11:12:18

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 maja 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 11 lat" więcej...

2011-06-30 11:09:24

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 maja 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 464 373,34 PLN na sfinansowanie bieżących inwestycji" więcej...

2011-06-30 11:06:20

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 kwietnia 2011 r


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej w ramach organizowanego konkursu pt. "Obrona Cywilna Wokół Nas - Szybko Reagujesz - Życie Ratujesz" więcej...

2011-06-30 11:03:51

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 kwietnia 2011 r


w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury więcej...

2011-06-30 11:01:01

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 kwietnia 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-04-20 12:43:58

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 marca 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup paliw płynnych – benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów gminnych" więcej...

2011-04-20 12:41:52

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 marca 2011 r


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu z wykonania budżetu za 2010 r. więcej...

2011-04-20 12:32:34

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 marca 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Kęsowo" więcej...

2011-03-11 11:34:33

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 lutego 2011 r


w sprawie: zmiany stawki opłaty za dostarczone ciepło do lokali mieszkalnych w obiektach komunalnych więcej...

2011-03-11 11:31:05

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 lutego 2011 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. więcej...

2011-03-11 11:25:05

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 lutego 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2011-03-11 11:18:50

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lutego 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kęsowo" więcej...

2011-03-11 11:14:51

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lutego 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 010409 C Tuchółka - Jeleńcz i nr 010411 C" więcej...

2011-03-11 11:11:54

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lutego 2011 r


w sprawie: powołania Komisji do roztrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - instruktor w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie więcej...

2011-03-11 11:09:19

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 lutego 2011 r


w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie zawartych porozumień z przedstawicielami instytucji wchodzących w skład Zespołów więcej...

2011-02-16 14:04:51

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 lutego 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowośći Obrowo i Sicinki gm. Kęsowo" więcej...

2011-02-16 13:59:51

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 lutego 2011 r


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko - instruktora w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie więcej...

2011-02-16 13:58:04

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 lutego 2011 r


w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert Nr 1 i Nr 2 więcej...

2011-02-16 13:41:33

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 stycznia 2011 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Żalno" więcej...

2011-02-16 12:27:04

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 stycznia 2011 r


w sprawie: powołania komisji ds. kwalifikowania nauczycieli do częściowej refundacji kosztów czesnego dla nauczycieli szkół dla których Gmina Kęsowo jest organem założycielskim więcej...

2011-02-16 12:24:53

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 stycznia 2011 r


w sprawie: reorganizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Kęsowo więcej...

2011-02-16 12:22:14

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 stycznia 2011 r


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert Nr 1 i Nr 2 więcej...

2011-02-16 12:11:40

Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 stycznia 2011 r


w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej Zarządzeniem 14/2007 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI