kesowo kesowo bip
 
 

2013-01-17 09:38:47

Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2012 r.


w sprawie: wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2013-01-17 09:36:40

Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2013-01-17 09:32:01

Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 grudnia 2012 r.


w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwenteryzacji sprzętu obrony cywilnej więcej...

2013-01-17 09:30:23

Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 grudnia 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę sieci wodociągowej w Tuchółce, przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie i Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie" więcej...

2013-01-17 09:27:04

Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 grudnia 2012 r.


w sprawie: ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2013-01-17 09:25:36

Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 grudnia 2012 r.


w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji więcej...

2013-01-17 09:23:11

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 grudnia 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2013-01-17 09:20:35

Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 grudnia 2012 r.


w sprawie: wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Instrukcji dotyczącej sposobu oraz trybu przetwarzani informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2013-01-17 09:17:36

Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 grudnia 2012 r.


w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach więcej...

2013-01-17 09:15:20

Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 grudnia 2012 r.


w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2013-01-17 09:11:55

Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 grudnia 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2013-01-17 09:05:25

Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie: przeprowadzenia iwenteryzacji okresowej więcej...

2012-12-03 11:50:53

Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 listopada 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych i oraniczonych ustnych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2012-12-03 11:47:18

Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 listopada 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-12-03 11:36:48

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 listopada 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Na dostawę energii elekrycznej więcej...

2012-12-03 11:33:45

Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 listopada 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-12-03 11:31:19

Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 listopada 2012 r.


w sprawie: wprowadzenia dokumentów "Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego DAR" oraz "Procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemu teleinformatycznego DAR" w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2012-12-03 11:28:33

Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 listopada 2012 r.


w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej więcej...

2012-12-03 11:24:28

Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 8 listopada 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem w Żalnie więcej...

2012-12-03 11:20:51

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 2 listopada 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-12-03 11:15:45

Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 października 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-12-03 11:11:23

Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 września 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-12-03 11:08:03

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 września 2012 r.


w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego więcej...

2012-12-03 11:06:02

Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 września 2012 r.


w sprawie: wprowadzenia procedury ustalającej zasady ewidencji księgowej opracji gospodarczych dotyczących realizacji Projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piastoszynie oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w Kęsowie" Realizowanego w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi" więcej...

2012-10-01 12:27:57

Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 września 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja drogi rolniczego użytkowania w miejscowości Sicinki więcej...

2012-10-01 12:25:28

Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 września 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem w Żalnie więcej...

2012-10-01 12:21:59

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 września 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem w Żalnie więcej...

2012-10-01 12:18:56

Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 września 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-10-01 12:17:37

Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 7 września 2012 r.


w sprawie: udziału gminy Kęsowo we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strżami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Tucholskiego w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "Anakonda 12" więcej...

2012-10-01 12:14:30

Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 września 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-10-01 12:13:08

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 sierpnia 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-10-01 12:11:09

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 sierpnia 2012 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 Gminy Kęsowo oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej więcej...

2012-10-01 12:08:54

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 lipca 2012 r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciala ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2012-10-01 12:07:04

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 lipca 2012 r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciala ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2012-10-01 12:04:52

Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 lipca 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych i oraniczonych ustnych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2012-10-01 11:53:44

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 lipca 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-10-01 11:44:41

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 lipca 2012 r.


w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2012-10-01 11:42:43

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 lipca 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2012-08-20 14:12:53

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 lipca 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-08-20 14:10:48

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminay na 2012 r. więcej...

2012-08-20 13:59:54

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 czerwca 2012 r.


w sprawie: powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2012-08-20 13:58:15

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 czerwca 2012 r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą więcej...

2012-08-20 13:56:28

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 czerwca 2012 r.


w sprawie: zasad opracowania planu obrony cywilnej Gminy Kęsowo więcej...

2012-08-20 13:52:43

Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 czerwca 2012 r.


w sprawie: udzielenia pożyczki stoważyszeniu pn. Ludowy Klub Sportowy w Kęsowie z siedzibą w Kęsowie, ul. Szkolna 11 więcej...

2012-08-20 13:50:55

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 maja 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-08-20 13:48:53

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 maja 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa dla Straży Gminnej w Kęsowie fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradaru)" więcej...

2012-08-20 13:46:27

Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 maja 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Żalnie" więcej...

2012-08-20 13:44:52

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przychodni lekarskiej" więcej...

2012-08-20 13:41:34

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2012 r.


w sprawie: powołania komiji rekrutacyjnej do naboru beneficjentów ostatecznych realizacji projektu "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” realizowanego ze środków Uni Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8.;społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Dzaiłanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion więcej...

2012-08-20 13:39:11

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 maja 2012 r.


w sprawie: powołania komiji ds. ustalenia regulaminu naboru beneficjentów projektu "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo” realizowanego ze środków Uni Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8.;społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Dzaiłanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion więcej...

2012-08-20 13:33:34

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 kwietnia 2012 r.


w sprawie: zaleceń pokontrolnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie więcej...

2012-04-27 13:50:23

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 kwietnia 2012 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 lutego 2012 r. więcej...

2012-04-27 13:48:59

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 kwietnia 2012 r.


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej w ramach organizowanego etapu gminnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn.: "Obrona Cywilna Wokół Nas - Zagrożenia Cywilne XXI wieku" więcej...

2012-04-27 13:46:25

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 marca 2012 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r. więcej...

2012-04-03 12:06:14

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 marca 2012 r.


w sprawie: zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 59/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Kęsowie więcej...

2012-04-03 12:04:10

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 marca 2012 r.


w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - kasjer w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2012-04-03 12:02:32

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 marca 2012 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok więcej...

2012-04-03 11:58:58

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 marca 2012 r.


w sprawie: zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 59/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Kęsowie więcej...

2012-04-03 11:56:40

Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 7 marca 2012 r.


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2012-04-03 11:51:59

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 7 marca 2012 r.


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - kasjer w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2012-04-03 11:50:10

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 lutego 2012 r.


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo Nr 47/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2012-04-03 11:48:01

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 lutego 2012 r.


w sprawie: zasad dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartość należności w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2012-04-03 11:46:07

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 lutego 2012 r.


w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 64/2010 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości więcej...

2012-04-03 11:43:06

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 lutego 2012 r.


w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Międzygminnej z siedzibą w Kęsowie więcej...

2012-04-03 11:39:13

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 lutego 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wieszczycach" więcej...

2012-04-03 11:37:18

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 lutego 2012 r.


w sprawie: powołania komisji do opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami więcej...

2012-04-03 11:35:34

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 lutego 2012 r.


w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowiska pracy - aplikantów w Straży gminnej w Kęsowie więcej...

2012-04-03 11:25:06

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 06 lutego 2012 r.


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu zadań publicznych w otartym konkursie ofert Nr 1, rodzaje zadań: I. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, II. Upowszechniania kultury i sztuki, więcej...

2012-04-03 11:20:45

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 stycznia 2012 r.


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nabór na dwa stanowiska pracy - aplikantów Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2012-04-03 11:11:10

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 stycznia 2012 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spółdzielczej w Piastoszynie, Gmina Kęsowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" więcej...

2012-04-03 11:08:04

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 stycznia 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołani i składu Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2012-01-17 12:08:20

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 stycznia 2012 r.


w sprawie: udzielenia pożyczki stowarzyszeniu pn. Ludowy Klub Sportowy w Kęsowie z siedzibą w Kęsowie, ul. Szkolna 11 więcej...

2012-01-17 12:06:49

Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 stycznia 2012 r.


w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kęsowo więcej...

2012-01-17 11:46:11

Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 stycznia 2012 r.


w sprawie: zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI