kesowo kesowo bip
 
 

2013-02-07 15:23:51

Oświadczenie majątkowe - Adam Jakubczyk


Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kęsowo więcej...

2013-05-14 08:58:16

Oświadczenie majątkowe - Bogdan Błażejewski


Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie więcej...

2013-02-12 10:09:46

Oświadczenie majątkowe - Bogumiła Pukownik - Kühn


Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych więcej...

2013-04-03 11:41:16

Oświadczenie majątkowe - Ewa Zimorska


Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury więcej...

2013-05-14 09:03:37

Oświadczenie majątkowe - Hanna Klingier


Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Żalnie więcej...

2013-05-14 09:00:02

Oświadczenie majątkowe - Jan Przybysz


Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego więcej...

2013-05-14 09:31:58

Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Fryca - Lorbiecka


Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Kęsowie więcej...

2013-05-14 08:56:52

Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Płoszańska


Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2013-05-14 09:32:34

Oświadczenie majątkowe - Magdalena Adamczyk


Oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy Kęsowo więcej...

2013-02-26 12:42:38

Oświadczenie majątkowe - Radosław Januszewski


Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kęsowo więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI