kesowo kesowo bip
 
 

2015-01-12 14:04:38

Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kęsowo więcej...

2015-01-12 14:03:39

Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. więcej...

2015-01-12 14:01:37

Uchwała Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2015" więcej...

2015-01-12 14:00:41

Uchwała Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2015-2024 więcej...

2015-01-12 13:59:45

Uchwała Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2015. więcej...

2015-01-12 13:58:45

Uchwała Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2015-01-12 13:58:02

Uchwała Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-12-15 10:05:43

Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 28 grudnia 2011r. pomiędzy Gminą Kęsowo oraz Gmina Gostycyn w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej i powierzenia przez Gminę Gostycyn Gminie Kęsowo od dnia utworzenia Straży Międzygminnej wykonywanie zadań własnych w zakresie porządku publicznego, tj. zadania określonego w art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2, art. 3, art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z póżn. zm.). więcej...

2014-12-15 10:05:12

Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-12-15 10:04:27

Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-12-12 14:22:05

Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2014-12-12 14:21:16

Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2014-12-12 11:22:20

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2014-12-12 11:21:17

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku


w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie więcej...

2014-11-18 11:13:55

Uchwała Nr XLIX/274/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. więcej...

2014-11-18 11:12:00

Uchwała Nr XLIX/275/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. więcej...

2014-11-18 11:10:05

Uchwała Nr XLIX/271/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-11-18 11:09:04

Uchwała Nr XLIX/270/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-11-13 14:28:01

Uchwała Nr XLIX/273/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości. więcej...

2014-11-13 14:26:55

Uchwała Nr XLIX/272/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów. więcej...

2014-10-30 09:03:22

Uchwała Nr XLVIII/269/2014 z dnia 23 października 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w miejscowości Piastoszyn. więcej...

2014-10-30 09:01:23

Uchwała Nr XLVIII/268/2014 z dnia 23 października 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żalnie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2014-10-30 08:59:29

Uchwała Nr XLVIII/267/2014 z dnia 23 października 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kęsowo więcej...

2014-10-30 08:57:20

Uchwała Nr XLVIII/266/2014 z dnia 23 października 2014 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia gminnego w drodze przetargu ustnego ograniczonego więcej...

2014-10-30 08:47:32

Uchwała Nr XLVIII/265/2014 z dnia 23 października 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-10-30 08:46:39

Uchwała Nr XLVIII/264/2014 z dnia 23 października 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-10-07 15:17:49

Uchwała Nr XLVII/263/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 roku


w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kęsowo do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Tucholskim na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej 010401C Grochowo-Piastoszyn i 010402C Grochowo-Raciąz w miejscowości Grochowo, gmina Kęsowo w ramach programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. więcej...

2014-10-07 15:14:35

Uchwała Nr XLVII/262/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-10-07 15:12:12

Uchwała Nr XLVII/261/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-09-26 10:37:21

Uchwała Nr XLVI/260/2014 z dnia 18 wrzesnia 2014 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kęsowo Porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2020 więcej...

2014-09-26 10:34:33

Uchwała Nr XLVI/259/2014 z dnia 18 wrzesnia 2014 roku


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych: nr 1010C Wielka-Komorza-Drożdzienica, nr 1110C Chojnice-Pamiętowo i nr 1019C Przymuszewo-Drożdzienica (etap III) więcej...

2014-09-26 10:30:35

Uchwała Nr XLVI/258/2014 z dnia 18 wrzesnia 2014 roku


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu więcej...

2014-09-26 10:25:37

Uchwała Nr XLVI/257/2014 z dnia 18 wrzesnia 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-09-26 10:23:04

Uchwała Nr XLVI/256/2014 z dnia 18 wrzesnia 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-07-23 10:01:10

Uchwała Nr XLV/255/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego więcej...

2014-07-23 09:53:02

Uchwała Nr XLV/254/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-07-23 09:45:30

Uchwała Nr XLV/253/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-07-01 15:06:14

Uchwała Nr XLIV/252/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego więcej...

2014-07-01 15:03:17

Uchwała Nr XLIII/250/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku


w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Kęsowo. więcej...

2014-07-01 15:00:40

Uchwała Nr XLIII/249/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-07-01 14:59:14

Uchwała Nr XLIII/248/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-07-01 14:56:29

Uchwała Nr XLIII/247/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok więcej...

2014-07-01 14:49:20

Uchwała Nr XLIII/246/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok więcej...

2014-07-01 09:10:27

Uchwała Nr XLIII/251/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za aleję pomnikową. więcej...

2014-06-04 08:33:27

Uchwała Nr XLII/245/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku


w sprawie powołania skarbnika gminy więcej...

2014-06-04 08:32:25

Uchwała Nr XLII/244/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku


w sprawie odwołania skarbnika gminy więcej...

2014-05-15 13:36:47

Uchwała Nr XLI/243/2014 z dnia 8 maja 2014 roku


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie za 2013 rok więcej...

2014-05-15 13:30:07

Uchwała Nr XLI/242/2014 z dnia 8 maja 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-05-15 13:28:25

Uchwała Nr XLI/241/2014 z dnia 8 maja 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-04-28 14:51:29

Uchwała Nr XL/240/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-04-28 14:50:46

Uchwała Nr XL/239/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-04-16 12:29:24

Uchwała Nr XXXIX/238/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku


w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2013 więcej...

2014-04-16 12:27:12

Uchwała Nr XXXIX/236/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku


w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2014-04-16 12:22:01

Uchwała Nr XXXIX/235/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku


w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Kęsowo na rok 2014" więcej...

2014-04-16 12:20:28

Uchwała Nr XXXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku


w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kęsowo więcej...

2014-04-16 12:18:50

Uchwała Nr XXXIX/233/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 292 629,32 zł na sfinansowanie planowanego deficytu więcej...

2014-04-16 12:17:08

Uchwała Nr XXXIX/232/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2023 więcej...

2014-04-16 12:16:09

Uchwała Nr XXXIX/231/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-04-14 09:10:56

Uchwała Nr XXXIX/237/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku


w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. więcej...

2014-03-26 12:25:00

Uchwała Nr XXXVIII/230/2014 z dnia 20 marca 2014 roku


w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku więcej...

2014-03-05 10:40:21

Uchwała Nr XXXVII/229/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku


w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Kęsowo więcej...

2014-03-05 10:39:28

Uchwała Nr XXXVII/228/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku


w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Przymuszewie i Drożdzieniecy, stanowiących mienie komunalne Gminy Kęsowo więcej...

2014-03-05 10:38:27

Uchwała Nr XXXVII/227/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku


w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kęsowo więcej...

2014-03-05 10:37:05

Uchwała Nr XXXVII/226/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku


w sprawie:upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego. więcej...

2014-03-05 10:36:03

Uchwała Nr XXXVII/225/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2020 więcej...

2014-03-05 10:35:10

Uchwała Nr XXXVII/224/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-02-06 11:04:25

Uchwała Nr XXXVI/222/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku


w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kęsowo więcej...

2014-02-06 11:03:21

Uchwała Nr XXXVI/220/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku


w sprawie: zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo na lata 2014-2020 więcej...

2014-02-06 10:53:01

Uchwała Nr XXXVI/219/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku


w sprawie: zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2014 więcej...

2014-01-30 14:16:35

Uchwała Nr XXXVI/221/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI