kesowo kesowo bip
 
 

2015-01-28 10:16:03

Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2014 r.


w sprawie: w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości więcej...

2015-01-13 12:19:04

Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2014 r.


w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Kęsowie. więcej...

2015-01-13 12:18:19

Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2015-01-13 12:17:47

Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2015-01-13 12:17:12

Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 grudnia 2014 r.


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie. więcej...

2015-01-13 12:16:19

Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 grudnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad wyceny robót budowlanych dokonanych przez najemców w gminnych lokalach mieszkalnych oraz potrącenie ich należnościami czynszowymi. więcej...

2015-01-13 12:09:30

Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 grudnia 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2015-01-13 12:06:43

Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 grudnia 2014 r.


w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. więcej...

2015-01-13 12:05:25

Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz dzieżą i obuwiem roboczym. więcej...

2014-12-04 12:35:34

Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 listopada 2014 r.


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kęsowo więcej...

2014-12-04 12:33:49

Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 listopada 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-11-21 09:17:35

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 listopada 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-11-21 09:16:45

Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 października 2014 r.


w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w Straży Gminnej. więcej...

2014-11-21 09:14:40

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 października 2014 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kęsowo więcej...

2014-11-21 09:13:20

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 października 2014 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 października 2014 r. więcej...

2014-11-21 09:07:23

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 października 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-11-21 09:06:37

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 października 2014 r.


w sprawie: powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w gminie Kęsowo, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-11-21 09:03:57

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 października 2014 r.


w sprawie: ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla referatów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie Gminy w Kęsowie. więcej...

2014-10-16 15:05:43

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 października 2014 r.


w sprawie: ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla referatów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2014-10-16 15:03:31

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 października 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-10-16 15:02:12

Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 października 2014 r.


w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej więcej...

2014-10-09 14:49:06

Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 października 2014 r.


w sprawie: powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na terenie gminy Kęsowo więcej...

2014-10-09 14:47:49

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 października 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-09-26 13:46:06

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r. - Urzędnika wyborczego na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2014-09-26 13:43:01

Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Kęsowo obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-09-26 13:39:34

Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie: założeń do projektu budżetu na 2015 rok. więcej...

2014-09-16 10:47:03

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwichowo, Gmina Kęsowo" więcej...

2014-09-16 10:44:57

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 wrzesnia 2014 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwichowo, Gmina Kęsowo" więcej...

2014-09-16 10:43:11

Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 wrzesnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2014-09-16 10:41:15

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 wrzesnia 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-09-02 13:04:21

Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 sierpnia 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-09-02 12:58:53

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 sierpnia 2014 r.


w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kęsowie więcej...

2014-09-02 12:52:27

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2014 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 Gminy Kęsowo oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej więcej...

2014-08-27 14:35:46

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2014 r.


w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych więcej...

2014-08-27 14:22:31

Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 sierpnia 2014 r.


w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Żalnie więcej...

2014-08-08 11:08:36

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 lipca 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-08-08 11:07:51

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 lipca 2014 r.


w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - referenta w referacie finansowym w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2014-07-24 18:44:41

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 lipca 2014 r.


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza konkurs na stanowisko referenta w referacie finansowym w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2014-07-22 13:47:45

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 lipca 2014 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz budową stacji podnoszenia ciśnienia i jej zasilaniem w energię elektryczną we wsi Drożdzienica, gmina Kęsowo" więcej...

2014-07-15 08:29:13

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie udzielenia pożyczki stowarzyszeniu pn. "Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno z siedzibą w Żalnie, ul. Pamięci Narodowej 18/1 więcej...

2014-07-15 08:27:48

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-07-04 15:01:16

Zarządzenie Nr 37b/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 maja 2014 r.


w sprawie udzielenia pożyczki stowarzyszeniu pn. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowo z siedzibą w Kęsowie, ul. Główna 7 więcej...

2014-07-03 10:58:12

Zarządzenie Nr 37a/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 maja 2014 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. Spaw Zarządzania Projektem "Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo - Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Tuchółka" więcej...

2014-06-23 12:41:16

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 czerwca 2014 r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2014-06-23 12:40:05

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 czerwca 2014 r.


w sprawie: powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie zawartych porozumień z przedstawicielami instytucji wchodzących w skład Zespołu więcej...

2014-06-13 14:18:35

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 czerwca 2014 r.


w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - instruktor w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie więcej...

2014-06-13 14:17:02

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 czerwca 2014 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kęsowo więcej...

2014-06-13 14:15:17

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 czerwca 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-06-10 13:04:05

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 maja 2014 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu w wysokości 1 292 629,93 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. więcej...

2014-06-09 09:11:37

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 maja 2014 r.


uchylające Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 kwietnia 2014 r. więcej...

2014-06-09 09:09:29

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 maja 2014 r.


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza konkurs na stanowisko pracy - instruktor w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie więcej...

2014-06-09 09:07:08

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 maja 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-05-20 08:16:44

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 maja 2014 r.


w sprawie: uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej nr 3 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Kęsowo wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. więcej...

2014-05-20 08:15:31

Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 maja 2014 r.


w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 3 powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Kęsowo wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. więcej...

2014-05-20 08:12:47

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-05-20 08:10:37

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 maja 2014 r.


zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo Nr 3/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku więcej...

2014-05-20 08:08:32

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 maja 2014 r.


w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kęsowo więcej...

2014-05-06 13:12:51

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 maja 2014 r.


w sprawie: wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro więcej...

2014-05-06 13:11:41

Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 maja 2014 r.


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego więcej...

2014-05-06 13:03:36

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 kwietnia 2014 r.


w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku więcej...

2014-05-06 12:56:50

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 kwietnia 2014 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pt. "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Przymuszewie" więcej...

2014-05-06 12:53:00

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 kwietnia 2014 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pt. "Budowa boiska piłkarskiego z elementami małej architektury w Piastoszynie" więcej...

2014-05-06 12:51:57

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 kwietnia 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-05-06 12:47:31

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 kwietnia 2014 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pt. "Budowa placu zabaw w Żalnie oraz w Przymuszewie" więcej...

2014-05-06 12:46:07

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 kwietnia 2014 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pt. "Remont i modernizacja boiska sportowego w Wieszczycach" więcej...

2014-05-06 12:44:05

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 kwietnia 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r. więcej...

2014-05-06 12:42:15

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 kwietnia 2014 r.


w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 14/2007 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. więcej...

2014-04-10 09:01:15

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 kwietnia 2014 r.


w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego więcej...

2014-04-10 09:00:05

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 kwietnia 2014 r.


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców etapu gminnego konkursu plastycznego "Obrona Cywilna Wokół Nas - Obrona Cywilna - Chroni Ciebie i Twoje Otoczenie" więcej...

2014-04-10 08:55:28

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 kwietnia 2014 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Tuchółka więcej...

2014-04-10 08:53:06

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 kwietnia 2014 r.


w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w Straży Gminnej więcej...

2014-04-10 08:49:52

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 marca 2014 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 r. więcej...

2014-03-28 14:46:22

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 marca 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w obiektach komunalnych więcej...

2014-03-28 14:44:38

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 marca 2014 r.


w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. więcej...

2014-03-20 11:15:02

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 marca 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r więcej...

2014-03-20 11:13:44

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 marca 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2014-03-20 11:10:52

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 marca 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r więcej...

2014-03-20 11:07:53

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 marca 2014 r.


w sprawie: powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień więcej...

2014-03-20 11:02:40

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 marca 2014 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - Czarne - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Tuchółka więcej...

2014-03-20 10:58:09

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 marca 2014 r.


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie więcej...

2014-02-27 10:37:57

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 25 lutego 2014 r.


w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2014-02-27 10:34:04

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lutego 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r więcej...

2014-02-27 10:32:54

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 lutego 2014 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa nowego samochodu do przewozu 23 osób więcej...

2014-02-27 10:31:20

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 lutego 2014 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 r więcej...

2014-01-14 15:10:08

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 stycznia 2014 r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert w następujących sferach: 1)"Upowszechnienie i rozwój sportu i rekreacji" 2)"Upowszechnienie kultury i sportu" więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI