kesowo kesowo bip
 
 

2014-12-05 15:17:15

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY z dnia 5 grudnia 2014 r.


miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-28 08:23:57

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 27 października 2014 r.


o zarejestrowanym kandydacie na Wójta Gminy Kęsowo w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-28 08:23:20

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Kęsowie


w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-27 13:30:58

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Tucholi z dnia 23 października 2014 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Tucholskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. więcej...

2014-10-24 15:13:02

Uchwała Nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 23 października 2014 r.


w sprawie przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Kęsowo więcej...

2014-10-23 13:35:37

Uchwała Nr 11/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 23 października 2014 r.


w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych. więcej...

2014-10-21 16:18:52

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 21 października 2014 r.


w sprawie przyznania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych więcej...

2014-10-20 17:14:21

Zawiadomienie


o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych więcej...

2014-10-18 18:06:37

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 18 października 2014 r.


o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kęsowo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-18 18:02:39

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 18 października 2014 r.


w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłopszeń kandydatów na wójta więcej...

2014-10-18 17:59:28

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 18 października 2014 r.


o wezwaniu do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Kęsowo w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-15 09:39:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 października 2014 r.


w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego, podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-15 09:38:19

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 14 października 2014 r.


o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Kęsowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 więcej...

2014-10-15 09:37:37

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 14 października 2014 r.


o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Kęsowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 więcej...

2014-10-15 09:36:48

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 14 października 2014 r.


o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Kęsowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5 więcej...

2014-10-15 09:36:01

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 14 października 2014 r.


o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Kęsowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 więcej...

2014-10-15 09:35:15

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 14 października 2014 r.


o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Kęsowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 więcej...

2014-10-15 09:34:12

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 14 października 2014 r.


o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Kęsowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 więcej...

2014-10-08 07:52:31

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 8 października 2014 r.


o wezwaniu do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Kęsowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w okręgu wyborczym nr 1, 3, 4, 5, 13, 15 więcej...

2014-10-01 14:37:28

Wykaz numerów telefonów/faxu oraz adresów e-mail


pracowników Urzędu Gminy w Kęsowie odpowiedzialnych za wykonanie czynności wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku więcej...

2014-09-26 13:47:13

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r. - Urzędnika wyborczego na terenie Gminy Kęsowo więcej...

2014-09-26 13:46:47

Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Kęsowo obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-09-23 09:35:31

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r.


sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast więcej...

2014-09-22 13:53:21

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie z dnia 22 września 2014 roku


w sprawie: terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta więcej...

2014-09-22 09:36:01

Postanowienie 377/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy


Postanowienie 377/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 września 20014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych więcej...

2014-09-10 09:58:23

Wykaz zawiadomień


o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy w związku z wyborami organów samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-09-05 10:13:01

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2014 r.


w sprawie: podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego więcej...

2014-09-05 10:09:36

Obwieszczenie Starosty Tucholskiego z dnia 4 września 2014 r.


w sprawie: informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w powszechnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej więcej...

2014-09-04 13:27:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 września 2014 r.


w sprawie: informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kęsowie w wyborach do Rady Gminy w Kęsowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r więcej...

2014-08-27 14:36:25

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2014 r.


w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych więcej...

2014-08-20 13:44:09

Informacje ogólne, komunikaty PKW


Wszelkie informacje na temat wyborów samorządowych można uzyskać na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI