kesowo kesowo bip
 
 

2016-02-01 10:11:50

Zmiana terminów nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim.


Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostanie utworzonych 6 punktów pomocy prawnej, w których od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy. więcej...

2016-01-04 10:28:03

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim.


Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostanie utworzonych 6 punktów pomocy prawnej, w których od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy. więcej...

2015-06-11 11:26:05

Ogłoszenie


W związku z upływającą kadencją ławników sądów rejonowych i okręgowych Rada Gminy w Kęsowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie: kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 więcej...

2009-07-20 10:34:41

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich


W listopadzie 2008 roku gmina Kęsowo oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pamiętowa i Adamkowa przystąpiły do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” koordynowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.Projekt jest realizowany równolegle w czterech innych gminach: Kętrzyn i Lubawa – woj. warmińsko-mazurskie, Pawłosiów – woj. podkarpackie, Cyców – woj. lubelskie więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI