kesowo kesowo bip
 
 

2015-05-15 11:35:46

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r. więcej...

2015-04-24 14:35:19

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 24 kwietnia 2015 r.


w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku więcej...

2015-04-20 15:04:10

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 kiwtnia 2015 r.


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2015-04-20 07:52:19

Informacja o udostępnianiu spisów wyborców


Spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. został sporządzony i będzie udostępniony do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie Urzędu Gminy Kęsowo - pokój Nr 12 w dniach : 20-30 kwietnia 2015 r. w godz. 730 – 1530 więcej...

2015-04-14 13:16:50

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. więcej...

2015-04-14 13:05:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 kwietnia 2015 r


Uzupełniające Obwieszczenie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 8 kwietnia 2015 r o obwodach głosowania więcej...

2015-04-08 12:32:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 8 kwietnia 2015 r


Na podstawie art. 16 § 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXI/135/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. Poz. 3422), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, które są jednocześnie wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.: więcej...

2015-02-11 08:11:29

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 lutego 2015 r.


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. więcej...

2015-02-11 08:08:49

Wykaz numerów telefonów/faxu oraz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy w Kęsowie


Wykaz numerów telefonów/faxu oraz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy w Kęsowie odpowiedzialnych za wykonanie czynności wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI