kesowo kesowo bip
 
 

2015-05-06 11:26:09

Oświadczenie majątkowe - Hanna Klingier


Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Żalnie więcej...

2015-05-04 13:39:46

Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Płoszańska


Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2015-05-04 13:39:17

Oświadczenie majątkowe - Jan Przybysz


Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego więcej...

2015-05-04 13:38:48

Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Fryca - Lorbiecka


Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Kęsowie więcej...

2015-04-24 14:36:41

Oświadczenie majątkowe - Magdalena Milkowska


Oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy Kęsowo więcej...

2015-04-07 13:14:29

Oświadczenie majątkowe - Ewa Zimorska


Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury więcej...

2015-03-20 11:59:18

Oświadczenie majątkowe - Bogdan Błażejewski


Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie więcej...

2015-03-11 08:53:11

Oświadczenie majątkowe - Adam Jakubczyk


Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kęsowo więcej...

2015-03-11 08:52:40

Oświadczenie majątkowe - Bogumiła Pukownik - Kühn


Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI