kesowo kesowo bip
 
 

2016-08-04 13:34:25

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 lipca 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-07-14 14:49:46

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 lipca 2016 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pt.: "Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica – Wielki Mędromierz Gmina Kęsowo" więcej...

2016-07-14 14:46:52

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 lipca 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-07-14 14:44:25

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 lipca 2016 r.


w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia użytkowego więcej...

2016-07-14 14:41:25

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 lipca 2016 r.


w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości więcej...

2016-07-06 15:06:30

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2016 r.


w sprawie powołania komisji do oceny stanu drzew stanowiących Aleję Jesionowo-Lipową więcej...

2016-07-06 15:04:24

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 czerwca 2016 r.


w sprawie powołania komisji ds. kwalifikowania nauczycieli do częściowej refundacji kosztów czesnego dla nauczycieli szkół dla których Gmina Kęsowo jest organem założycielskim więcej...

2016-07-06 14:59:45

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 czerwca 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-07-06 14:57:44

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 czerwca 2016 r.


w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Kęsowo na lata 2016-2023 więcej...

2016-07-06 14:55:08

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 czerwca 2016 r.


zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo Nr 30/2014 z dnia 12 maja 2014 więcej...

2016-07-06 14:50:17

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 czerwca 2016 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną więcej...

2016-07-06 14:47:38

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 maja 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-07-06 14:45:08

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo więcej...

2016-07-06 14:41:49

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica – Wielki Mędromierz, na działkach o nr ewid. 740/23, 748, obręb Kęsowo, gmina Kęsowo więcej...

2016-07-06 14:39:26

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży mienia komunalnego w drodze przetargów ustnych nieograniczonych oraz ustnych ograniczonych więcej...

2016-05-11 14:20:18

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 maja 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-05-11 14:16:47

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 kwietnia 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-05-11 14:14:22

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 kwietnia 2016 r.


zmieniające zarządzenie w spawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2016-04-21 13:09:59

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 kwietnia 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej więcej...

2016-04-21 13:08:29

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 kwietnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie za rok 2015 więcej...

2016-04-21 13:06:45

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 kwietnia 2016 r.


w sprawie sprzedaży drewna opałowego więcej...

2016-04-13 13:13:05

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 kwietnia 2016 r.


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości więcej...

2016-04-13 13:11:18

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 kwietnia 2016 r


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości więcej...

2016-04-13 13:10:28

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 mrarca 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-04-13 13:09:11

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 mrarca 2016 r.


w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 r. więcej...

2016-04-13 13:02:09

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 mrarca 2016 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców etapu gminnego konkursu plastycznego "Obrona Cywilna Wokół Nas" Edycja 2016 pod hasłem "112 w trudnej sprawie nie używaj przy zabawie" więcej...

2016-04-13 12:59:34

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 mrarca 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-04-13 12:58:42

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 mrarca 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian zasad polityki rachunkowości więcej...

2016-04-13 12:49:54

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 2 marca 2016 r.


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości więcej...

2016-03-01 14:29:05

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 lutego 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-03-01 14:28:03

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 lutego 2016 r.


w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego więcej...

2016-03-01 14:26:57

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 lutego 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Społecznej więcej...

2016-02-16 14:05:04

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 lutego 2016 r.


w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie Gminy Kęsowo. więcej...

2016-02-16 14:03:24

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 lutego 2016 r.


w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji pozostałej po Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2016-02-16 14:01:41

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 lutego 2016 r.


w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Gminie Kęsowo więcej...

2016-02-08 08:56:08

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 lutego 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą więcej...

2016-02-08 08:53:28

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 stycznia 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian zasad polityki rachunkowości więcej...

2016-02-08 08:52:00

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 stycznia 2016 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r. więcej...

2016-01-20 13:42:25

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 stycznia 2016 r.


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkutrsowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert w następujących sferach: 1. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, 2. Upowszechniania kultury i sztuki więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI