kesowo kesowo bip
 
 

2016-05-30 13:39:34

Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Fryca - Lorbiecka


Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Kęsowie więcej...

2016-05-04 11:03:16

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Stopa


Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Kęsowie więcej...

2016-05-04 11:02:28

Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Płoszańska


Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2016-05-04 11:01:32

Oświadczenie majątkowe - Hanna Klingier


Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Żalnie więcej...

2016-04-28 14:49:14

Oświadczenie majątkowe - Bogdan Błażejewski


Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie więcej...

2016-04-28 14:48:44

Oświadczenie majątkowe - Magdalena Milkowska


Oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy Kęsowo więcej...

2016-04-28 14:48:17

Oświadczenie majątkowe - Jan Przybysz


Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego więcej...

2016-04-13 13:14:37

Oświadczenie majątkowe - Ewa Zimorska


Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury więcej...

2016-03-14 14:00:30

Oświadczenie majątkowe - Bogumiła Pukownik - Kühn


Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych więcej...

2016-03-14 13:59:47

Oświadczenie majątkowe - Adam Jakubczyk


Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kęsowo więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI