kesowo kesowo bip
 
 

2016-01-27 14:43:03

Wyniki konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych


Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.01.2016 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie zadań: 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, 2. Kultura i sztuka. więcej...

2015-12-30 12:11:24

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza


otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2016 roku więcej...

2015-01-22 14:43:59

Wyniki konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku


Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.01.2015 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie zadań: 1. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, 2. Upowszechniania kultury i sztuki więcej...

2014-12-16 12:22:44

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza


otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach: Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, Upowszechniania kultury i sztuki, więcej...

2014-12-05 10:39:01

Oferta


Zajęcia plastyczne dla mieszkańców gminy Kęsowo więcej...

2014-02-03 15:16:57

Informacja


Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.02.2014 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie zadań: 1. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, 2. Upowszechniania kultury i sztuki więcej...

2013-12-30 10:01:07

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza


otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach: Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, Upowszechniania kultury i sztuki, więcej...

2013-02-08 11:01:29

Informacja


Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.02.2013 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie zadań: 1. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, 2. Upowszechniania kultury i sztuki więcej...

2013-02-05 13:16:11

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 05 lutego 2013 r.


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkutrsowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert w następujących sferach: 1. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, 2. Upowszechniania kultury i sztuki, więcej...

2013-01-03 14:36:38

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach: 1. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, 2. Upowszechniania kultury i sztuki, więcej...

2012-02-13 09:32:07

Wyniki konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku


Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.02.2012 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej zostąły przyznane dotacje ze środków puvlicznych na dofinansowanie zadań: I. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, II. Upowszechniania kultury i sztuki, więcej...

2012-01-10 12:24:52

Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach: I. Upowszechniania i rozwoju sportu i rekreacji, II. Upowszechniania kultury i sztuki, więcej...

2011-02-04 15:19:32

Informacja


Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 lutego 2011 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej na zadanie: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr" zostały przyznane dotacje ze środków publicznych więcej...

2011-02-03 08:27:59

Wzór korekty oferty 2011


Wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego na rok 2011 więcej...

2011-01-04 13:07:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Kęsowo


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2011 roku pn. ”Szkolenie sportowe prowadzone przez podmioty mające siedzibę na terenie Gminy Kęsowo oraz organizacja imprez sportowych na terenie gminy Kęsowo” więcej...

2011-01-04 13:06:19

Ogłoszenie Wójta Gminy Kęsowo


Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2011 roku pn. „Rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej , sportu i rekreacji” oraz „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju kultury i ochrona jej dóbr” więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI