kesowo kesowo bip
 
 

2009-01-21 09:00:00

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015


Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kęsowo na lata 2008 - 2015 więcej...

2006-12-18 09:00:00

Program ochrony środowiska


Program ochrony środowiska dla gminy Kęsowo na lata 2004 -2010 z perspektywą na lata 2011 -2020 więcej...

2006-12-18 09:00:00

Plan gospodarki odpadami


Plan gospodarki odpadami dla gminy Kęsowo na lata 2004 -2010 z perspektywą na lata 2011 -2020 więcej...

2006-01-19 09:00:00

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi


Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Gminie Kęsowo na 2006 r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXXI/141/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. więcej...

2003-09-11 09:00:00

Zadania publiczne


Zadania publiczne gminy wynikające z obowiązujących przepisów więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI