kesowo kesowo bip
 
 

2007-08-18 09:00:00

Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne Młodszy referent do spraw informatyki


Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne Młodszy referent do spraw informatyki więcej...

2007-02-15 09:00:00

Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lutego 2007 r.


Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent do spraw księgowości więcej...

2007-02-15 09:00:00

Zarządzenie nr 2 / 2007 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 stycznia 2007 r.


Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent do spraw księgowości więcej...

2007-02-15 09:00:00

Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lutego 2007 r.


Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko Sekretarza Gminy więcej...

2007-01-02 09:00:00

Zarządzenie Nr 35/2006


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - referent do spraw poboru zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat oraz młodszy referent do spraw zasiłków rodzinnych więcej...

2006-12-14 09:00:00

Zarządzenie Nr 33/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-12-14 09:00:00

Zarządzenie Nr 34/2006


w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowiska urzędnicze - Młodszy referent do spraw zasiłków rodzinnych w Urzędzie Gminy w Kęsowie. więcej...

2006-11-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 32/2006


w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych więcej...

2006-11-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 31/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-11-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 30/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-11-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 29/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-11-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 28/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-11-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 27/2006


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze więcej...

2006-11-03 09:00:00

Zarządzenie Nr 26/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-11-03 09:00:00

Zarządzenie Nr 25/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-10-16 09:00:00

Zarządzenie Nr 24/2006


w sprawie: konkursu na wolne stanowiska urzędnicze – młodszy referent do spraw infrastruktury w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury w Urzędzie Gminy w Kęsowie. więcej...

2006-10-16 09:00:00

Zarządzenie Nr 23/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-10-06 09:00:00

Zarządzenie Nr 22/2006


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta do spraw poboru zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat więcej...

2006-10-03 09:00:00

Zarządzenie Nr 21/2006


w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kęsowie oraz w jednostkach organizacyjnych. więcej...

2006-10-03 09:00:00

Zarządzenie Nr 20/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-09-18 09:00:00

Zarządzenie Nr 19/2006


w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kęsowo na 2007 r. więcej...

2006-08-29 09:00:00

Zarządzenie Nr 18/2006


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę wraz z montażem placów zabaw dla dzieci w miejscowości Kęsowo i Żalno". więcej...

2006-08-29 09:00:00

Zarządzenie Nr 17/2006


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizacja budynku OSP oraz świetlicy wiejskiej Drożdzienica". więcej...

2006-08-24 09:00:00

Zarządzenie Nr 16/2006


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. więcej...

2006-08-24 09:00:00

Zarządzenie Nr 15/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-08-02 09:00:00

Zarządzenie Nr 14/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-07-04 09:00:00

Zarządzenie Nr 13/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-07-04 09:00:00

Zarządzenie Nr 12/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-06-06 09:00:00

Zarządzenie Nr 11/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-06-06 09:00:00

Zarządzenie Nr 10/2006


w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej więcej...

2006-05-04 09:00:00

Zarządzenie Nr 9/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-05-04 09:00:00

Zarządzenie Nr 8/2006


w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2006 r. więcej...

2006-04-05 09:00:00

Zarządzenie Nr 7/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r. więcej...

2006-04-05 09:00:00

Zarządzenie Nr 6/2006


w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2005 rok więcej...

2006-04-05 09:00:00

Zarządzenie Nr 5/2006


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Nadbudowa świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej Kęsowo” więcej...

2006-04-05 09:00:00

Zarządzenie Nr 4/2006


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r więcej...

2006-04-05 09:00:00

Zarządzenie Nr 3/2006


w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach więcej...

2006-04-05 09:00:00

Zarządzenie Nr 2/2006


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja i remont budynku Domu Kultury w Kęsowie” więcej...

2006-04-05 09:00:00

Zarządzenie Nr 1/2006


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert pn. „Organizacja i prowadzenie w 2006 roku działań sportowych i sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców z terenu gminy Kęsowo.” więcej...

2006-01-05 09:00:00

Zarządzenie Nr 33/2005


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r więcej...

2006-01-05 09:00:00

Zarządzenie Nr 32/2005


w sprawie: dokonania zmian składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie więcej...

2005-12-07 09:00:00

Zarządzenie Nr 31/2005


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r więcej...

2005-11-28 09:00:00

Zarządzenie Nr 30/2005


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r więcej...

2005-11-24 09:00:00

Zarządzenie Nr 29/2005


w sprawie opracowania projektu budżetu na 2006 rok więcej...

2005-11-24 09:00:00

Zarządzenie Nr 28/2005


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej więcej...

2005-10-27 09:00:00

Zarządzenie Nr 27/2005


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r więcej...

2005-10-27 09:00:00

Zarządzenie Nr 26/2005


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r więcej...

2005-10-27 09:00:00

Zarządzenie Nr 25/2005


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r więcej...

2005-10-27 09:00:00

Zarządzenie Nr 24/2005


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r więcej...

2005-10-03 09:00:00

Zarządzenie Nr 23/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r więcej...

2005-09-28 09:00:00

Zarządzenie Nr 22/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r więcej...

2005-09-15 09:00:00

Zarządzenie Nr 21/05


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2005-09-15 09:00:00

Zarządzenie Nr 20/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r. więcej...

2005-09-15 09:00:00

Zarządzenie Nr 19/05


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

2005-09-15 09:00:00

Zarządzenie Nr 18a/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r. więcej...

2005-09-15 09:00:00

Zarządzenie Nr 17/05


w sprawie: sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. więcej...

2005-07-28 09:00:00

Zarządzenie Nr 16/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r. więcej...

2005-07-28 09:00:00

Zarządzenie 15/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r. więcej...

2005-07-28 09:00:00

Zarządzenie Nr 14/05


w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Kęsowo więcej...

2005-07-28 09:00:00

Zarządzenie 13/05


w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla jednostek podległych Wójtowi Gminy w Kęsowie więcej...

2005-07-28 09:00:00

Zarządzenie Nr 12/05


w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2005-06-16 09:00:00

Zarządzenie Nr 11/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r. więcej...

2005-06-13 09:00:00

Zarządzenie Nr 10/05


w sprawie: powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2005-06-13 09:00:00

Zarządzenie Nr 9/05


w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy w Kęsowie. więcej...

2005-06-06 09:00:00

Zarządzenie Nr 8/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r. więcej...

2005-04-21 09:00:00

Zarządzenie Nr 7/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r. więcej...

2005-04-12 09:00:00

Zarządzenie Nr 6/05


w sprawie: Utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania w Gminie Kęsowo więcej...

2005-04-12 09:00:00

Zarządzenie Nr 5/05


w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej więcej...

2005-04-12 09:00:00

Zarządzenie Nr 4/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r. więcej...

2005-03-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 3/05


w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. więcej...

2005-03-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 2/05


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r. więcej...

2005-02-10 09:00:00

Zarządzenie Nr 1/05


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego więcej...

2005-01-06 09:00:00

ZARZĄDZENIE 37/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r więcej...

2005-01-06 09:00:00

ZARZĄDZENIE 36/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r więcej...

2005-01-06 09:00:00

ZARZĄDZENIE 35/2004


sprawie: treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania więcej...

2005-01-06 09:00:00

ZARZĄDZENIE 34/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r więcej...

2004-11-20 09:00:00

ZARZĄDZENIE 33/2004


w sprawie: opracowania projektu budżetu Gminy Kęsowo na 2005 rok. więcej...

2004-11-20 09:00:00

ZARZĄDZENIE 32/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r. więcej...

2004-11-20 09:00:00

ZARZĄDZENIE 31/2004


w sprawie: opracowania Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Kęsowo więcej...

2004-11-05 09:00:00

ZARZĄDZENIE 30/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r więcej...

2004-11-05 09:00:00

ZARZĄDZENIE 29/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r więcej...

2004-10-19 09:00:00

ZARZĄDZENIE 28/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r więcej...

2004-10-19 09:00:00

ZARZĄDZENIE 27/2004


w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2004-10-19 09:00:00

ZARZĄDZENIE 26/2004


w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2004-10-19 09:00:00

ZARZĄDZENIE 25/2004


w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2005 rok więcej...

2004-10-19 09:00:00

ZARZĄDZENIE 24/2004


w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za okulary korekcyjne więcej...

2004-09-29 09:00:00

Zarzadzenie 23/2004


w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2004-09-27 09:00:00

Zarządzenie 22/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r więcej...

2004-09-27 09:00:00

Zarządzenie 21/2004


w sprawie powołania Komisji Odbiorowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowościach Żalno, Przymuszewo, Drożdzienica, Jeleńcz, Krajenki, Kęsowo, Brzuchowo, Wieszczyce, gmina Kęsowo więcej...

2004-09-22 09:00:00

Zarządzenie 20/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 więcej...

2004-09-22 09:00:00

Zarządzenie 19/2004


sprawie: treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania więcej...

2004-09-22 09:00:00

Zarządzenie 18/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r więcej...

2004-09-22 09:00:00

Zarządzenie 17/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r więcej...

2004-09-20 09:00:00

Zarządzenie 16/2004


w sprawie: ustalenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2004-07-16 09:00:00

Zarządzenie 15/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r więcej...

2004-07-16 09:00:00

Zarządzenie 14/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r. więcej...

2004-06-23 09:00:00

Zarządzenie 13/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r więcej...

2004-06-15 09:00:00

Zarządzenie 12/2004


w sprawie: treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania. więcej...

2004-05-19 09:00:00

Zarządzenie 11/2004


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2004-05-19 09:00:00

Zarządzenie 10/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r więcej...

2004-05-19 09:00:00

Zarządzenie 09/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r. więcej...

2004-05-19 09:00:00

Zarządzenie 08/2004


w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Żalnie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożdzienicy więcej...

2004-05-19 09:00:00

Zarządzenie nr 07/2004


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 r więcej...

2004-04-21 09:00:00

Zarządzenie nr 06/2004


w sprawie : prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2004-04-21 09:00:00

Zarządzenie nr 05/2004


w sprawie: przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Żalnie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożdzienicy. więcej...

2004-03-29 09:00:00

Zarządzenie nr 04/2004


w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2004-03-29 09:00:00

Zarządzenie nr 03/2004


w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok więcej...

2004-03-29 09:00:00

Zarządzenie 02/2004


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej więcej...

2004-02-12 09:00:00

Zarządzenie nr 01/2004


w sprawie : prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2004-01-08 09:00:00

Zarządzenie nr 35/ 2003


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. więcej...

2004-01-08 09:00:00

Zarządzenie nr 34/ 2003


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. więcej...

2004-01-08 09:00:00

Zarządzenie nr 33/ 2003


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. więcej...

2004-01-08 09:00:00

ZARZĄDZENIE Nr 32/2003


w sprawie: treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania. więcej...

2004-01-08 09:00:00

ZARZĄDZENIE Nr31/2003


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2004-01-08 09:00:00

Zarządzenie nr 30/ 2003


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. więcej...

2004-01-08 09:00:00

Zarządzenie Nr 29/2003


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r więcej...

2004-01-08 09:00:00

ZARZĄDZENIE NR 28/2003


w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej...

2003-11-20 09:00:00

Zarządzenie nr 27/2003


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r. więcej...

2003-11-20 09:00:00

ZARZĄDZENIE Nr 26/2003


w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie więcej...

2003-11-20 09:00:00

Zarządzenie Nr 25/2003


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r. więcej...

2003-10-07 09:00:00

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 24/2003


w sprawie: Utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Gminie Kęsowo więcej...

2003-10-07 09:00:00

Zarządzenie Nr 23/2003


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r więcej...

2003-09-25 09:00:00

Zarządzenie Nr 22/2003


Zarządzenie Nr 22/2003 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok więcej...

2003-09-25 09:00:00

Zarządzenie Nr 21/2003


Zarządzenie Nr 21/2003 w sprawie: sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. więcej...

2003-09-25 09:00:00

Zarządzenie nr 20/2003


Zarządzenie nr 20/2003 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok więcej...

2003-09-25 09:00:00

Zarządzenie Nr 19/2003


Zarządzenie Nr 19/2003 w sprawie: podwyższenia stawki za wywóz nieczystości płynnych więcej...

2003-09-25 09:00:00

Zarządzenie Nr 18/2003


Zarządzenie Nr 18/2003 w sprawie : prawa pierwokupu nieruchomości więcej...

2003-09-25 09:00:00

Zarządzenie Nr 16/2003


Zarządzenie Nr 16/2003 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok więcej...

2003-09-25 09:00:00

Zarządzenie Nr 15/2003


w sprawie powołania Komisji Odbiorowej kanalizacji sanitarnej tłocznej, grawitacyjnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Piastoszyn, gmina Kęsowo. więcej...

2003-09-25 09:00:00

Zarządzenie nr 14/2003


Zarządzenie nr 14/2003 Szefa Obrony Cywilnej ? Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12.06. 2003 roku w sprawie: treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania. więcej...

2003-09-24 09:00:00

Zarządzenie Nr 13/2003


Zarządzenie Nr 13/2003 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok więcej...

2003-09-24 09:00:00

Zarządzenie Nr 12/2003


Zarządzenie Nr 12/2003 w sprawi: zmian w budżecie gminy na 2003 rok więcej...

2003-09-24 09:00:00

Zarządzenie nr 11/2003


Zarządzenie nr 11/2003 w sprawie wyznaczenia osób zapewniających ochronę lokalu obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu. więcej...

2003-09-23 09:00:00

Zarządzenie nr 10/2003


Zarządzenie z 20.05.2003 w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum. więcej...

2003-09-23 09:00:00

Zarządzenie nr 8/2003


Zarządzenie z 29.04.2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. więcej...

2003-09-04 09:00:00

Zarządzenie nr 3/2003


zmiana składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie więcej...

2003-09-04 09:00:00

Zarządzenie nr 4/2003


trening Systemu Wykrywania i Alarmowania więcej...

2003-09-04 09:00:00

Zarządzenie nr 5/2003


powołanie Komisji Przetargowej na budowę kanalizacji sanitarnej - Piastoszyn więcej...

2003-09-04 09:00:00

Zarządzenie nr 6/2003


prawo pierwokupu nieruchomości - oświadczenie więcej...

2003-09-04 09:00:00

Zarządzenie nr 7/2003


powołanie Komisji do przeprowadzenia przeglądu okresowego budynków ZS w Kęsowie więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI