kesowo kesowo bip
 
 

2016-06-27 13:54:27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo więcej...

2016-06-17 10:25:00

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo więcej...

2016-06-16 13:24:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica – Wielki Mędromierz, na działkach o nr ewid. 740/23, 748, obręb Kęsowo, gmina Kęsowo więcej...

2016-06-07 13:06:18

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa drogi gminnej nr 010428C Bralewnica – Wielki Mędromierz, na działkach o nr ewid. 740/23, 748, obręb Kęsowo, gmina Kęsowo więcej...

2015-12-18 09:34:01

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kęsowo, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. więcej...

2015-11-27 11:54:23

Zawiadomienie o wyborze oferty


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kęsowo, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. więcej...

2015-10-20 13:20:42

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowa dwóch budynków gospodarczych i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bralewnica więcej...

2015-10-08 13:27:09

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowa dwóch budynków gospodarczych i przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bralewnica. więcej...

2015-05-05 15:14:43

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa drogi gminnej 010401C Grochowo-Piastoszyn i 010402C Grochowo-Raciąż w miejscowości Grochowo, gmina Kęsowo więcej...

2014-09-29 15:11:29

Zawiadomienie o wyborze oferty


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwichowo, Gmina Kęsowo więcej...

2014-09-12 13:26:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwichowo, Gmina Kęsowo więcej...

2014-09-09 12:41:43

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz budową stacji podnoszenia ciśnienia i jej zasilaniem w energię elektryczną we wsi Drożdzienica, gmina Kęsowo więcej...

2014-08-20 08:13:33

Zawiadomienie o wyborze oferty


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz budową stacji podnoszenia ciśnienia i jej zasilaniem w energię elektryczną we wsi Drożdzienica, gmina Kęsowo więcej...

2014-06-27 14:35:27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kęsowo więcej...

2014-06-24 11:34:40

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Udzielenie kredytu w wysokości 1 292 629,93 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. więcej...

2014-06-23 11:52:11

Zawiadomienie o wyborze oferty


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kęsowo więcej...

2014-06-11 08:13:40

Zawiadomienie o wyborze oferty


Udzielenie kredytu w wysokości 1 292 629,93 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. więcej...

2014-05-06 13:16:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo - Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Tuchółka więcej...

2014-04-23 08:24:52

Zawiadomienie o wyborze oferty


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Tuchółka więcej...

2014-04-08 14:12:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - Czarne więcej...

2014-03-28 10:22:44

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Tuchółka więcej...

2014-03-27 11:08:03

Zawiadomienie o wyborze oferty


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - Czarne więcej...

2014-02-14 10:13:34

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa nowego samochodu do przewozu 23 osób więcej...

2013-12-16 09:49:14

Zawiadomienie o wyborze oferty


Budowa boiska piłkarskiego wraz z elementami małej architektury w Piastoszynie więcej...

2013-12-09 13:51:22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Budowa pieszo-jezdni - jezioro Tuchółka więcej...

2013-12-04 14:29:39

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Przebudowa i rozbudowa amfiteatru przy jeziorze Kęsowo więcej...

2013-12-04 14:28:51

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Żalno więcej...

2013-12-04 14:27:53

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - prawa strona więcej...

2013-12-03 12:53:07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - lewa strona więcej...

2013-12-03 12:47:42

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Budowa pieszo - jezdni - jezioro Kęsowo więcej...

2013-12-02 12:48:40

Zawiadomienie o wyborze oferty


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Budowa pieszo-jezdni - jezioro Tuchółka więcej...

2013-12-02 12:44:38

Zawiadomienie o wyborze oferty


Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Przymuszewie więcej...

2013-11-22 12:03:21

Zawiadomienie o wyborze oferty


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Budowa pieszo - jezdni - jezioro Kęsowo więcej...

2013-11-19 12:35:59

Zawiadomienie o wyborze oferty


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - prawa strona więcej...

2013-11-19 12:29:00

Zawiadomienie o wyborze oferty


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Przebudowa i rozbudowa amfiteatru przy jeziorze Kęsowo więcej...

2013-11-19 12:27:23

Zawiadomienie o wyborze oferty


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - lewa strona więcej...

2013-11-19 12:25:14

Zawiadomienie o wyborze oferty


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Żalno więcej...

2013-11-12 15:50:00

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Budowa boiska piłkarskiego wraz z elementami małej architektury w Piastoszynie więcej...

2013-10-18 11:02:20

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno -Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo - prawa strona więcej...

2013-10-18 11:01:40

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Kompleksowy rozwój usług turystycznych w Gminie Kęsowo z wykorzystaniem potencjału jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno - Przebudowa i rozbudowa amfiteatru przy jeziorze Kęsowo więcej...

2013-09-27 13:33:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej - ulica Karpacka więcej...

2013-09-17 18:25:48

Zawiadomienie o wyborze oferty


Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej - ulica Karpacka więcej...

2013-08-26 15:31:05

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa ulicy Słonecznej, Dębowej i Zaułek więcej...

2013-07-17 15:28:33

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Budowa sieci wodociągowej w Tuchółce, przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie i Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie. więcej...

2013-06-06 13:36:52

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kęsowo więcej...

2013-05-24 13:26:11

Zawiadomienie o wyborze oferty


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kęsowo. więcej...

2013-04-04 15:18:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kęsowie więcej...

2013-03-28 15:11:39

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie i Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie. więcej...

2013-03-19 13:16:47

Zawiadomienie o wyborze oferty


Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kęsowie więcej...

2013-03-12 13:36:49

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żalnie więcej...

2013-03-01 13:17:42

Zawiadomienie o wyborze oferty


Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żalnie więcej...

2013-02-26 07:23:21

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie i Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie więcej...

2013-01-29 12:53:20

Zawiadomienie o wyborze oferty


Budowa sieci wodociągowej w Tuchółce, przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie i Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie więcej...

2013-01-17 13:02:23

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Budowa sieci wodociągowej w Tuchółce, przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie i Kęsowie oraz wykonanie studni głębinowej w Piastoszynie dla CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2 więcej...

2012-12-22 15:41:33

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem w Żalnie. więcej...

2012-12-04 10:16:24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dostawa energii elektrycznej więcej...

2012-12-03 14:53:32

Zawiadomienie o wyborze oferty


Budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem w Żalnie więcej...

2012-11-21 14:50:44

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa energii elektrycznej więcej...

2012-11-07 16:36:23

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem w Żalnie - Część 1 więcej...

2012-10-22 14:16:58

Zawiadomienie o wyborze oferty


Budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem w Żalnie więcej...

2012-10-19 12:10:52

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Modernizacja drogi rolniczego użytkowania w miejscowości Sicinki więcej...

2012-10-10 09:04:41

Zawiadomienie o wyborze oferty


Modernizacja drogi rolniczego użytkowania w miejscowości Sicinki więcej...

2012-09-19 15:12:32

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Budowa terenu rekreacyjnego z boiskiem w Żalnie więcej...

2012-07-18 12:04:15

Zawiadomienie o wyborze oferty


Świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów dot. opracowania koncepcji utworzenia wioski tematycznej w ramach realizacji projektu pt.: „Bądź aktywny daj sobie szansę” więcej...

2012-07-06 15:16:13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Żalnie więcej...

2012-06-26 14:47:24

Zawiadomienie o wyborze oferty


Świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń i kursów specjalistycznych w ramach realizacji projektu pt.: „Bądź aktywny daj sobie szansę” więcej...

2012-06-20 16:09:42

Zawiadomienie o wyborze oferty


Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Żalnie więcej...

2012-06-12 13:06:30

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie uprzejmie informuje, że dla części IV przedmiotu zamówienia tj. przeprowadzenie warsztatów dot. opracowania koncepcji utworzenia wioski tematycznej nie została złożona żadna oferta. więcej...

2012-06-08 14:26:49

Zawiadomienie o wyborze oferty


Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przychodni lekarskiej więcej...

2012-05-31 12:51:22

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa dla Straży Gminnej w Kęsowie fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradaru). więcej...

2012-03-21 15:41:08

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Nazwa projektu: Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Kęsowo więcej...

2012-03-21 15:40:04

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spółdzielczej w Piastoszynie, Gmina Kęsowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą więcej...

2012-03-20 13:52:17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wieszczycach więcej...

2012-03-07 15:24:12

Zawiadomienie o wyborze oferty


Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wieszczycach więcej...

2012-02-13 12:57:35

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spółdzielczej w Piastoszynie, Gmina Kęsowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą więcej...

2012-02-03 15:26:48

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Kęsowie więcej...

2012-01-17 14:10:03

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Kęsowie więcej...

2012-01-09 14:03:19

Zawiadomienie o wyborze oferty


Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Kęsowo więcej...

2011-10-19 09:27:14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Budowa sieci wodociągowej fi 160 w miejscowości Kęsowo więcej...

2011-10-04 12:17:03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dostawa energii elektrycznej więcej...

2011-09-19 12:25:21

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa energii elektrycznej więcej...

2011-09-19 12:23:11

Zawiadomienie o wyborze oferty


Modernizacji drogi rolniczego użytkowania w miejscowości Grochowo więcej...

2011-06-28 15:18:01

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 11 lat więcej...

2011-06-06 13:18:04

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 11 lat więcej...

2011-05-20 15:25:37

Zawiadomienie o wyborze oferty


zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 464 373,34 PLN na sfinansowanie bieżących inwestycji więcej...

2011-04-13 15:03:44

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży miejskiej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Kęsowo. więcej...

2011-04-01 14:59:18

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup paliw płynnych – benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON do pojazdów gminnych więcej...

2011-03-28 15:27:37

Zawiadomienie o wyborze oferty


Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kęsowo więcej...

2011-02-22 14:11:07

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa drogi gminnej nr 010409 C Tuchółka - Jeleńcz i nr 010411 C więcej...

2011-02-21 13:25:30

Zawiadomienie o wyborze oferty


Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Obrowo i Sicinki gm. Kęsowo więcej...

2011-02-16 14:28:11

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Żalno więcej...

2011-02-15 13:45:56

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie udziela zamówienia z wolnej ręki na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych do szkół podstawowych, gimnazjów oraz punktów przedszkolnych na terenie gminy Kęsowo więcej...

2011-01-28 13:04:13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Wykonanie przedłużonych przyłączy kablowych więcej...

2010-12-31 17:51:27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piastoszynie więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI