kesowo kesowo bip
 
 

2017-02-10 13:20:39

Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2008 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok więcej...

2008-03-12 10:09:16

Uchwała Nr VI / 30 / 2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r.


W sprawie powołania Straży Gminnej. więcej...

2008-03-10 10:59:23

Uchwała Nr XIV / 85 / 2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. więcej...

2008-03-10 06:55:47

Uchwała Nr XIV / 84 / 2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. więcej...

2008-02-27 17:27:18

Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kęsowo do zawarcia stosownej umowy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy. więcej...

2008-02-27 16:31:42

Uchwała Nr XIII/78/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007r.


W sprawie uchylenia uchwały Nr XII/65/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 października 2007r. w sprawie powołania ogniska wychowawczego w miejscowości Piastoszyn oraz uchwały Nr XII/66/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 października 2007r. w sprawie powołania ogniska wychowawczego w miejscowości Wieszczyce. więcej...

2008-02-27 14:53:23

Uchwała Nr XIV/81/2007 RAdy Gminy Kęsowo z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. więcej...

2008-02-27 14:16:36

Uchwała Nr XIV/83/2007Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie odwołania Sekretarza Gminy. więcej...

2008-02-27 11:54:17

Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 r.


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. więcej...

2008-02-27 10:56:31

Uchwała nr XIII/76/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 roku


W sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa. więcej...

2008-02-27 08:24:59

Uchwała NrXIII/77/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 listopada 2007 r.


W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2008-2012 więcej...

2008-02-27 08:07:28

Uchwała nr XIV/79/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Kęsowo więcej...

2008-01-14 16:26:28

Uchwała Nr XIII/73/2007 Rady Gminy z dnia 29 listopada


W sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków, na których zaprzestano produkcji rolnej więcej...

2008-01-14 15:33:29

Uchwała Nr XIII/69/2007 Rady Gminy z dnia 29 listopada


W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oaz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów więcej...

2008-01-14 13:13:24

Uchwała Nr XIII/72/2007 Rady Gminy z dnia 29 listopada


W sprawie: okrślenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych więcej...

2008-01-14 11:14:18

Uchwała Nr XIII/71/2007 Rady Gminy z dnia 29 listopada


W sprawie: ustalenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru więcej...

2008-01-14 10:57:57

Uchwała Nr XIII/70/2007 Rady Gminy z dnia 29 listopada


W sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości więcej...

2008-01-14 09:08:32

Uchwała Nr XIII/74/2007 Rady Gminy z dnia 29 listopada


W sprawie: określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Kęsowo więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI