kesowo kesowo bip
 
 

2010-01-13 14:39:40

Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2009 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2010-01-07 10:52:20

Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2009 r


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kęsowie więcej...

2010-01-07 10:49:31

Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 23 grudnia 2009 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzenia biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy Straży Gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Kęsowo" więcej...

2010-01-07 10:46:06

Zarządzenie Nr 69/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 21 grudnia 2009 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2010-01-07 10:44:56

Zarządzenie Nr 68/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 listopada 2009 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2010-01-07 10:43:44

Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 listopada 2009 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości stanowiącej wlasność Gminy Kęsowo więcej...

2009-11-18 12:27:09

Zarządzenie Nr 66/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 listopada 2009 r


zmieniające Zarządzenia Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2009-11-18 12:24:17

Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 listopada 2009 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-11-18 12:22:02

Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 października 2009 r


w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kęsowo w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowy więcej...

2009-11-18 12:16:27

Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 października 2009 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-11-18 12:14:41

Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 października 2009 r


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niegoraniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęsowo więcej...

2009-11-02 13:17:53

Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 października 2009 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-11-02 13:11:43

Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 października 2009 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-11-02 13:09:50

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2009 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęsowo więcej...

2009-11-02 13:07:21

Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 września 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-11-02 13:05:55

Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 września 2009 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnej technologii nawierzchni tłuczniowej, ul. Polna Kęsowo" więcej...

2009-11-02 13:02:25

Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 sierpnia 2009 r.


w sprawie: zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A Programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące obszary wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" więcej...

2009-09-11 10:32:04

Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 sierpnia 2009 r.


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. więcej...

2009-09-11 10:30:26

Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 sierpnia 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-08-21 12:12:17

Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 sierpnia 2009 r.


w sprawie: rozformaowania Terenowego Plutonu Ratownictwa Ogólnego obrony cywilnej gminy więcej...

2009-08-21 12:10:19

Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 sierpnia 2009 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie przebudowy oraz remontów dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 15 lat" więcej...

2009-08-21 12:08:05

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 sierpnia 2009 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont świetlic wiejskich w gminie Kęsowo" więcej...

2009-08-21 12:05:35

Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 sierpnia 2009 r.


w sprawie: powołania Komisji do roztrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - strażnik w Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2009-08-21 12:04:10

Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 sierpnia 2009 r.


w sprawie: gminnego konkursu pn. "Najpiękniejsza Zagroda i Najpiękniejsza Posesja" więcej...

2009-08-21 12:01:23

Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 sierpnia 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-08-21 11:59:22

Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 lipca 2009 r.


w sprawie: prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2009-07-30 12:14:43

Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lipca 2009 r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą więcej...

2009-07-30 12:13:03

Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lipca 2009 r.


w sprawie: konkursu na stanowisko - strażnika Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2009-07-30 12:09:39

Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lipca 2009 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zagospodarowanie Parku w Kęsowie oraz remont sceny" więcej...

2009-07-30 12:03:18

Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lipca 2009 r.


w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kęsowie więcej...

2009-07-30 11:53:32

Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lipca 2009 r.


w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Żalnie więcej...

2009-07-30 11:49:32

Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r. więcej...

2009-07-17 10:59:36

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja budynku filli Gimnazjum w Kęsowie" więcej...

2009-07-17 10:57:12

Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Żalnie więcej...

2009-07-17 10:56:19

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Kęsowie więcej...

2009-07-17 10:54:27

Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 czerwca 2009 r.


w sprawie: ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu Gminy Kęsowo więcej...

2009-07-17 10:52:33

Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 czerwca 2009 r.


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2009-07-17 10:50:33

Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 czerwca 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r. więcej...

2009-06-17 15:10:49

Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 czerwca 2009 r.


w sprawie: wyznaczenia administratora i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2009-06-17 15:08:20

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 maja 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2009-06-17 15:06:13

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 maja 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r. więcej...

2009-06-02 08:14:38

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 maja 2009 r.


w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Żalnie więcej...

2009-06-02 08:12:47

Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 maja 2009 r.


w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Kęsowie więcej...

2009-06-02 08:11:21

Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 maja 2009 r.


w sprawie: rozszerzenia polityki rachunkowości więcej...

2009-05-27 10:08:01

Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 maja 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r. więcej...

2009-05-27 10:06:22

Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 maja 2009 r.


w sprawie zmiany zarządzenia 10/2005 z dnia 9 maja 2005r. w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Kęsowie. więcej...

2009-05-27 10:04:37

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 maja 2009 r.


w sprawie: korekty zarządzenia nr. 19/2009 z dnia 7 kwietnia 2009r. więcej...

2009-05-27 10:00:58

Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 maja 2009 r.


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego więcej...

2009-05-18 11:28:21

Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 maja 2009 r.


zmieniające Zarządzenie Wójta Kęsowo w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w obiektach komunalnych więcej...

2009-05-18 11:25:38

Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 maja 2009 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny oferty składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Kęsowo więcej...

2009-05-06 09:55:47

Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 kwietnia 2009 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2009-05-06 09:54:00

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 kwietnia 2009 r.


w sprawie wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnyc Gminy Kęsowo więcej...

2009-05-06 09:50:27

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 kwietnia 2009 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa dróg osiedlowych w Żalnie wraz z kanalizacją deszczową" więcej...

2009-05-06 09:45:18

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 7 kwietnia 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na2009 r. więcej...

2009-04-16 12:41:24

Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 kwietnia 2009 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 kwietnia 2009 r. więcej...

2009-04-16 12:37:56

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 kwietnia 2009 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (aukcji) na sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Gminy Kęsowo więcej...

2009-04-16 12:33:55

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 kwietnia 2009 r.


w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego więcej...

2009-04-16 12:31:31

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 3 kwietnia 2009 r.


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Kęsowo w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2009-04-14 10:42:26

Zarządzenie nr 14/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 marca 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok więcej...

2009-04-14 10:40:23

Zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 26 marca 2009 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad wyceny robót budowlanych dokonanych przez najemców w gminnych lokalach mieszkaniowych oraz potrącenie ich należnościamu czynszowymi więcej...

2009-04-14 10:28:50

Zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 marca 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki Rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kęsowie więcej...

2009-03-20 10:46:56

Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 marca 2009 r.


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2008r. więcej...

2009-03-20 09:25:08

Zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługowdawców w ramach Programu Integracji Społecznej związancych z realizacją zadań Gminy Kęsowo więcej...

2009-03-20 09:19:49

Zarządzenie nr 9/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 12 marca 2009 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na: "Modernizacja dróg gminnych 010423C oraz 010426C Kęsowo-Adamkowo-Pamiętowo" więcej...

2009-03-19 15:32:28

Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. więcej...

2009-02-18 09:00:00

Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lutego 2009 r.


Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lutego 2009 r. więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 lutego 2009 r.


Konkurs na stanowisko: informatyk więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 stycznia 2009 r.


w sprawie: wydzielenia z mieszkalnego zasobu gminy lokali socjalnych więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 19 stycznia 2009 r.


w sprawie: ustalenia zasad kierowania na delegacje służbowe krajowe, ich rejestrowania i rozliczania w jednostkach organizacyjnych Gminy Kęsowo więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 stycznia 2009 r.


w sprawie: powołania i funkcjonowania Społecznej komisji Mieszkaniowej więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 stycznia 2009 r.


sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert Nr 1 i Nr 2 więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI