kesowo kesowo bip
 
 

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 70/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2008 r


zmieniające zarządzanie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 69/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 grudnia 2008 r


w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 68/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2008 r


w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Kęsowo więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 67/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 grudnia 2008 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 66/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 listopada 2008 r


zmieniające zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zasad składowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A Programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie" więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 65/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 listopada 2008 r


w sprawie zmiany stawki opłaty za dostarczone ciepło do lokali mieszkalnych w obiektach komunalnych więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 64/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 listopada 2008 r


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok. więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 63/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 listopada 2008 r


w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygania ofert na stanowisko pracy- młodszego referenta do spraw zasiłków rodzinnych. więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 62/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 listopada 2008 r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 61/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 listopada 2008 r.


w sprwie: powołania komisji przetrgowej do wybrania najkorzystniejszej oferty cenowej spośród ofert złożonych z wykorzystaniem trybu negocjacji bez ogłoszenia, na: "Remont Zespół Szkół - Szkola Podstawowa w Żalnie", "Remont Zespół Szkół - Gimnazjum w Żalnie" więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 60/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 listopada 2008 r.


w sprwie: powołania komisji przetrgowej do wybrania najkorzystniejszej oferty cenowej spośród ofert złożonych z wykorzystaniem trybu negocjacji bez ogłoszenia, na: "Remont Zespół Szkół - Szkola Podstawowa w Żalnie", "Remont Zespół Szkół - Gimnazjum w Żalnie" więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 listopada 2008 r.


w sprawie: oprganizacji działalnośc kontrolnej w Urzędzie Gminy Kęsowo i jednostkach organizacyjnych gminy Kęsowo więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 58/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 listopada 2008 r.


w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 57/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 listopada 2008 r.


Konkurs na stanowisko - młodszy refent więcej...

2009-02-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 października 2008 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok więcej...

2008-11-06 09:00:00

Zarządzenie nr 55/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 października 2008 r.


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci wodociągowej łączącej wieś Tuchółka z wsią Siciny, gm. Kęsowo." więcej...

2008-11-06 09:00:00

Zarządzenie nr 54/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 października 2008 r.


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Zakup wraz z dostawą pojazdu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim." więcej...

2008-11-06 09:00:00

Zarządzenie nr 53/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 października 2008 r.


w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy w Świetlicy Wiejskiej w Piastoszynie. więcej...

2008-11-06 09:00:00

Zarządzenie nr 52/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 7 października 2008 r.


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-11-06 09:00:00

Zarządzenie nr 51/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 1 października 2008 r.


W sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Piastoszyn więcej...

2008-11-06 09:00:00

Zarządzenie nr 50/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 17 września 2008 r.


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-09-30 09:00:00

Zarządzenie nr 49/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 r.


W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. więcej...

2008-09-16 09:00:00

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 roku


W sprawie: zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A Programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" więcej...

2008-09-16 09:00:00

Zarządzenie nr 47/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 r.


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-09-09 09:00:00

Zarządzenie nr 46/08 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 r.


W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Kęsowo więcej...

2008-08-27 09:00:00

Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 r.


W sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - młodszego referenta do spraw księgowości. więcej...

2008-08-27 09:00:00

Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 r.


Ogłaszam konkurs na stanowisko - młodszego referenta do spraw księgowości w Urzędzie Gminy Kęsowo. więcej...

2008-08-22 09:00:00

Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 sierpnia 2008 r.


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji pomocniczej dla dokumentacji związanej z pracami prowadzonymi przez Straż Gminną w celu prowadzenia bezpieczeństwa na drogach Gminy Kęsowo " więcej...

2008-08-14 09:00:00

Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 r


W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2008-08-14 09:00:00

Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 r


W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2008-08-14 09:00:00

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 r


W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kęsowie więcej...

2008-08-14 09:00:00

Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 sierpnia 2008r


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kęsowo" więcej...

2008-08-12 09:00:00

Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 11 sierpnia 2008r.


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 7 sierpnia 2008r.


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-08-12 09:00:00

Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 lipca 2008r.


W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Kęsowo więcej...

2008-08-12 09:00:00

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 lipca 2008r.


W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych więcej...

2008-08-12 09:00:00

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 lipca 2008r.


W sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Mieszkaniowej powołanej Zarządzeniem Nr 10/2006 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 maja 2006r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej. więcej...

2008-07-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 22 lipca 2008r.


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-07-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 lipca 2008r.


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Remont drogi gminnej w miejscowości Bralewnica " więcej...

2008-07-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lipca 2008r.


W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Kęsowo więcej...

2008-07-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 czerwca 2008r.


W sprawie: powołania Gminnej Rady Sportu w Kęsowie oraz nadania jej Regulaminu. więcej...

2008-07-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 czerwca 2008r.


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-07-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 28//2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 9 czerwca 2008r.


W sprawie: gminnego konkursu pn. "Najpiękniejsza Zagroda i Najpiękniejsza Posesja" więcej...

2008-07-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 5 czerwca 2008r.


W sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Jeleńcz więcej...

2008-07-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 2 czerwca 2008r.


W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :„Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Żalno " więcej...

2008-07-29 09:00:00

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 2 czerwca 2008r.


W sprawie: sprostowania błędu w Zarządzeniu nr 24/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 maja 2008r. więcej...

2008-07-29 09:00:00

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 maja 2008r.


W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-07-29 09:00:00

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 kwietnia 2008r.


W sprawie wyznaczenia administratora systemu i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

2008-07-29 09:00:00

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 kwietnia 2008r.


W sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej i ustalenia zastępstwa w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Kęsowo. więcej...

2008-07-29 09:00:00

Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 kwietnia 2008r.


W sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 14/2007 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej więcej...

2008-07-29 09:00:00

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 kwietnia 2008 r.


W sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - Inspektora ds. Infrastruktury i Pozyskiwania Środków Unijnych więcej...

2008-04-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 marca 2008 r.


Konkurs na stanowisko - Inspektora ds. Infrastruktury i Pozyskiwania Środków Unijnych. więcej...

2008-04-17 09:00:00

Zarządzenie nr 18 / 2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 marca 2008 r.


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. więcej...

2008-03-30 09:00:00

Zarządzenie nr 17/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 marca 2008 r.


W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 r. więcej...

2008-03-30 09:00:00

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 marca 2008r.


W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kęsowie. więcej...

2008-03-10 09:00:00

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 6 marca 2008 r.


W sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy Komendanta Straży Gminnej w Kęsowie więcej...

2008-03-10 09:00:00

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 lutego 2008r.


W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kęsowie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 23/2004 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 września 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kęsowie. więcej...

2008-03-10 09:00:00

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 lutego 2008r.


W sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i pomieszczeń w obiektach komunalnych więcej...

2008-03-03 09:00:00

Zarządzenie nr 11/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 lutego 2008 r.


W sprawie zmiany stawki opłaty za dostarczone ciepło do lokali mieszkalnych w obiektach komunalnych więcej...

2008-03-03 09:00:00

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 20 lutego 2008 r.


W sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na obszarze Gminy Kęsowo. więcej...

2008-02-22 09:00:00

Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 18 lutego 2008 r.


W sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia ofert na stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie więcej...

2008-02-14 09:00:00

Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 4 lutego 2008 r.


Ogłaszenie konkurs na stanowisko - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie. więcej...

2008-02-07 09:00:00

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 04.02.2008.


W sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. więcej...

2008-02-07 09:00:00

Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 stycznia 2008 r.


W sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Kęsowo więcej...

2008-02-07 09:00:00

Zarządzenie Nr 3 /2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 30 stycznia 2008 roku


W sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Kęsowo. więcej...

2008-01-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 16 stycznia 2008 r.


Ogłaszam konkurs na stanowisko - Komendanta Straży Gminnej w Kęsowie. więcej...

2008-01-17 09:00:00

Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy w Kęsowie z dnia 14 styczenia 2008 r.


W sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Kęsowo więcej...

 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI