kesowo kesowo bip
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Data Redaktor Zmiana
07.11.2012 15:30:26 Grzegorz Urowski Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
07.11.2012 07:53:35 Grzegorz Urowski Edytowano artykuł
07.11.2012 07:50:12 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł
06.11.2012 10:56:21 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu PROTOKÓŁ Nr XIX/6/2012 z XVIII sesji Rady Gminy w Kęsowie odbytej dnia 27 września 2012 roku
06.11.2012 10:56:13 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł PROTOKÓŁ Nr XIX/6/2012 z XVIII sesji Rady Gminy w Kęsowie odbytej dnia 27 września 2012 roku
06.11.2012 10:47:00 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/129/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 10:46:49 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/129/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 10:40:00 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/128/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 10:39:52 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/128/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 10:25:13 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/127/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 10:25:03 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/127/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 10:22:53 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/126/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 10:22:47 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/126/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 10:18:59 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/125/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 10:06:57 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/125/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 09:59:59 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/124/2012 z dnia 30 października 2012 roku
06.11.2012 09:31:20 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/124/2012 z dnia 30 października 2012 roku
30.10.2012 12:37:37 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
30.10.2012 12:37:30 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
29.10.2012 11:17:03 Grzegorz Urowski Edytowano artykuł
26.10.2012 12:00:48 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie
26.10.2012 12:00:40 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie
25.10.2012 12:12:06 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kęsowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
25.10.2012 12:11:56 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kęsowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
25.10.2012 12:10:22 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kęsowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
25.10.2012 12:10:07 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kęsowo na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
25.10.2012 06:46:34 Grzegorz Urowski Edytowano artykuł Prawo miejscowe
22.10.2012 13:17:17 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
22.10.2012 13:16:58 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
19.10.2012 11:11:01 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.10.2012 11:10:52 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.10.2012 12:17:58 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/118/2012 z dnia 27 września2012 roku
17.10.2012 12:16:08 Grzegorz Urowski Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XIX/118/2012 z dnia 27 września2012 roku
17.10.2012 12:15:57 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
17.10.2012 12:15:51 Grzegorz Urowski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
15.10.2012 10:34:33 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12.10.2012 r.
15.10.2012 10:34:24 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12.10.2012 r.
10.10.2012 08:04:48 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wyborze oferty
10.10.2012 08:04:41 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze oferty
04.10.2012 11:32:26 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/123/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 11:32:15 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/123/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 11:28:27 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/122/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 11:27:47 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/122/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 11:26:49 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/121/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 10:42:23 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/120/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 10:41:30 Grzegorz Urowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/120/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 10:34:35 Grzegorz Urowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/111/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 10:28:12 Grzegorz Urowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/119/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 10:28:06 Grzegorz Urowski Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/118/2012 z dnia 27 września2012 roku
04.10.2012 10:27:58 Grzegorz Urowski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/119/2012 z dnia 27 września2012 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI